سرپرست جهاد کشاورزی بوکان گفت: برای اشتغال زنان روستایی و توسعه مشاغل خانگی روستایی ۶۰۰ میلیون ریال وام اشتغالزایی در اختیار این قشر در این شهرستان قرار گرفت.

انور امینی‌خواه در خصوص توسعه صندوق زنان روستایی بوکان اظهار داشت: این وام‌ها در قالب طرح‌های گلیم‌بافی، آرایشگری زنان، پرواربندی بره و ماست‌بندی در روستاها پرداخت شده‌است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از ایرنا، وی اضافه کرد: سه صندوق زنان روستایی در روستاهای «حمامیان»، «شهریکند» و «لگز»  این شهرستان در راستای کارآفرینی زنان روستایی ایجاد شده‌است. در قالب طرح‌های کارآفرینی ۲ دروه کارآفرینی زنان روستایی در روستاهای حمامیان و داشبند از توابع بخش سیمینه بوکان برگزار شده‌است.

سرپرست جهاد کشاورزی بوکان از اجرای طرح بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایری در قالب تفاهم‌نامه بین سازمان جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت و درمان خبر داد و گفت: در این زمینه تاکنون ۴۰ نفر از زنان روستایی در  ۱۰ روستا آموزش‌های لازم را فراگرفته‌اند که نتیجه آن ایجاد ۲۲ باغچه سلامت و خانگی عاری از کود شیمیایی بوده است.

بوکان یکی از قطب‌های مهم تولید گندم در آذربایجان‌غربی و انبار غله این استان لقب گرفته که دارای ۱۱۰ هزار هکتار زمین زراعی است.