محمد پیشداد روز دوشنبه در جلسه مجمع عمومی عادی صندوق زنان کردستان اظهار داشت:این بانوان در ۲۲ صندوق خرد زنان کردستان حدود پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سرمایه دارند.

وی اضافه کرد: صندوق های خرد زنان می‌تواند با ساماندهی مشاغل خانگی در روستاها  افزایش درآمد برای روستائیان رابه همراه داشته باشند و آن را به سمت اشتغالزایی و کارآفرینی سوق دهد.

 به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از جماران، وی با اشاره به ایجاد بازارهای محلی برای ارائه محصولات تولیدی زنان روستایی اظهار داشت :افرادی که می توانند برای ارائه محصولات تولیدی در مشاغل خرد زنان روستایی در بازارهای محلی یا بازارچه های رسمی اقدام کنند با صندوق استان ارتباط ایجاد نموده و شرایط همکاری را فراهم کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: فعالیت و مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های اقتصادی با حمایت طرح‌های اعتباری از جمله صندوق اعتبارات خرد، گامی در راستای کارآفرینی و اشتغالزایی و کاهش هزینه‌های تولید و افزایش درآمد خانوار است.

وی یادآور شد: افراد بر حسب علاقه و توانمندی که دارند با عضویت در این صندوق علاوه بر ایجاد شغل از حمایت مادی و معنوی صندوق بهره مند می‌شوند و می‌توانند نقش موثری در اقتصاد خانواده کمک کنند.

وی افزود: افزایش ضریب دسترسی زنان روستایی کم‌درآمد به تسهیلات اعتباری، توجه و تمرکز به گروه‌های کم‌درآمد زنان روستایی و تجهیز پس‌انداز خانوارهای روستایی در راستای تامین مالی فعالیت‌های درآمدزا، از نتایج حاصل از فعالیت صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی است.