شریفی مقدم مدیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند، گفت: بیش از ۹۹۰ میلیارد ریال تسهیلات در اجرای طرح اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در شهرستان بیرجند پرداخت شده است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از قطره، او با اشاره به اینکه: تعداد ۷۱۳ طرح به مبلغ ۹۹۰۲۶۸ میلیون ریال با پیش بینی اشتغال ۸۳۵ فرصت شغلی در شهرستان موفق به دریافت تسهیلات از محل اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری شدند افزود: تعداد ۴۵۵ طرح به مبلغ ۸۲۳۰۸۴ میلیون ریال طرح به بانک‌های عامل شهرستان معرفی و ارسال شده است .

شریفی مقدم اظهارکرد: تا کنون تعداد ۵۲ مورد نظارت بر طرح‌های اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری صورت گرفته است که این مهم در دستور کار برنامه کمیته نظارت شهرستان قرار دارد.

مدیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند در خصوص اعتبارات مشاغل خانگی گفت: تاکنون براساس سامانه مشاغل خانگی گفت: ۲۰۰۰۰میلیون ریال سهمیه تخصیصی و ابلاغی شهرستان بیرجند از محل اعتبارات مشاغل خانگی بوده است.

او با بیان اینکه تا کنون ۱۵۱ طرح به مبلغ ۱۵۰۸۶ میلیون ریال و پیش بینی ۲۱۳ فرصت شغلی در شهرستان موفق به دریافت تسهیلات مشاغل خانگی شده اند. ادامه داد: تا کنون ۷۵ درصد اعتبارات شهرستان در مشاغل خانگی جذب شده است.

شریفی مقدم در بیان عملکردشهرستان در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸-کمیته امدادامام (ره)و بهزیستی گفت: ۱۵۴۹۸۰ میلیون ریال اعتبارات ابلاغی از محل تبصره ۱۶ به کمیته امداد بوده است که تا کنون مبلغ ۱۰۰۷۱۰ میلیون ریال معادل ۷۵ درصد اعتبارات ابلاغی به شهرستان از این محل به ۲۲۷ طرح پرداخت شده است.

او ادامه داد: عملکرد بهزیستی در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸؛ درجذب ۶۰ درصد اعتبارات ابلاغی از این محل بوده است که از ۳۶۸۵۰ میلیون ریال اعتبارات ابلاغی از این محل، مبلغ ۲۲۲۵۰ میلیون ریال توسط ۴۸ طرح در شهرستان جذب شده است.