حمیدرضا رستمی عصر شنبه در نشست خبری برگزاری دومین کنفرانس برترین‌های فروش و کارآفرینی در اراک، اظهار داشت: عمده هدف اداره کل آموزش و فنی و حرفه ای ارائه آموزش‌های مهارتی است تا افراد توانمند وارد بازار کار شوند.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از رسانه هفت، وی ادامه داد: در آموزش‌های رسمی به مهارت آفرینی کمتر توجه شده است، ضعف در حوزه اشتغال به دلیل عدم مهارت آموزی است که وظیفه سازمان فنی و حرفه ای را در این بخش دوچندان می‌سازد.

معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی بیان کرد: در سطح کشور ۶۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی که آموزش‌های رایگان را ارائه می‌کنند، وجود دارد و در کنار آن ۱۰ هزار آموزشگاه خصوصی از جمله یک آموزشگاه فنی و حرفه ای متولی برگزاری دومین کنفرانس برترین‌های فروش و کارآفرینی در اراک نیز فعالیت می‌کند.

رستمی گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای به سمت کارآفرینی حرکت می‌کند. مهارت برای تبدیل شدن به توانایی باید به بحث کارآفرینی بپردازد و برای مؤثر واقع شدن بحث کار آفرینی به آموزش‌های نرم نیاز است.

معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۰ زمانی یک دانش آموز فارغ التحصیل می‌شود که یک یا دو حرفه مهارتی را آموخته باشد.

رستمی بیان کرد: اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی طی تفاهم نامه با صندوق کار آفرینی امید استان به افرادی که ایده آن‌ها منجر به تولید محصول شود، تسهیلاتی ارائه می‌کند.