کاظم اینانلو روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای این تعاونی‌ها ۹۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری در روستاهای استان صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از ایرنا، وی با بیان اینکه توسعه تعاونی‌های کوچک در روستاها موجب رفع فقر و بیکاری آنها می‌شود، افزود: توسعه این تعاونی‌ها، راهبردی مناسب برای رفع محرومیت‌های روستاهای استان است و در حل فقر و نابرابری اجتماعی نیز موثر خواهد بود.

 این مسوول گفت: صنایع کوچک از جمله صنایع دستی به علت نیاز به سرمایه گذاری اندک در مقایسه با صنایع بزرگ، هزینه تولید به نسبت مناسب، نیاز کمتر به ارز خارجی، آموزش آسان و رایگان و نیز در دسترس بودن مواد اولیه در محل با تکیه بر راه اندازی و بسط شرکت‌های تعاونی می‌تواند به مرور راهبردی مناسب در راستای رفع معضلات ناشی از محرومیت‌های جامعه روستایی باشد.

وی اظهار داشت: در فرایند اشتغالزایی در محیط‌های روستایی آنچه مهم است توجه و تاکید بر کارکردهای گروهی و مشارکتی از جمله فعالیت تعاونی در بین افراد روستاست.

این مسوول افزود: توسعه روستا از طریق تعاونی‌های صنایع کوچک در استان قزوین موجب برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، اشتغالزایی و درآمد مکفی برای همه افراد جامعه روستایی می‌شود و یکی از اهداف برنامه ریزان کشور را برای توزیع عادلانه امکانات و ثروت محقق می‌سازد.

وی ادامه داد: این صنایع علاوه بر اشتغالزایی بالا می‌تواند در حل مسایل فقر و نابرابری، توزیع درآمد و امکانات متمرکز و دیوان سالاری، امنیت ملی و آمایش سرزمین موثر باشند.

حدود ۵۳۰ روستای دارای دهیاری و بیش از ۸۰۰ روستای دارای سکنه در استان قزوین وجود دارد.