فرماندار گناوه گفت:تأمین مالی و سرمایه موردنیاز مهمترین مسئله اشتغال در شهرستان گناوه است که با بهره مندی از منابع مالی ایجادشده می توان گام مؤثری برای توسعه اشتغال در شهرستان برداشت.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از مهر، غلامرضا مهرجو عصر چهارشنبه در نشست توسعه صنعت پوشاک شهرستان گناوه اظهار داشت: تأمین مالی و سرمایه مورد نیاز مهمترین مسئله اشتغال در شهرستان گناوه است که با بهره مندی از منابع مالی ایجاد شده از قبیل تسهیلات اشتغال، صندوق کارآفرینی امید و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) می‌توان گام مؤثری برای توسعه اشتغال در شهرستان برداشت.

فرماندار گناوه با اشاره به اینکه بازار گناوه از بازار مهم و مطرح و در پیوند با سایر بازارهای کشور است گفت: در زمینه صنعت پوشاک گام‌های اولیه در شهرستان گناوه در شهر و روستا برداشته شده است و نوع این صنعت هم به گونه‌ای است که افراد کم بضاعت و بی سرپرست با اولویت بانوان را پوشش خواهد داد.

فرماندار گناوه یادآور شد: توسعه صنعت پوشاک اولویت اصلی و مهم شهرستان گناوه در برنامه توسعه فراگیر ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته کشور است.

وی ادامه داد: نگاه ما به این صنعت یک نگاه فراگیر به کل شهرستان با رویکرد توسعه اشتغال روستایی و پایدار، کاهش فقر و توانمندسازی افراد جامعه است.

وی گفت: درخواست اولیه ما برای توسعه این صنعت در شهرستان گناوه تأمین مالی و سرمایه و انعطاف پذیری در مقررات است.

فرماندار گناوه عنوان کرد: برای حمایت و تشویق بیشتر تولید کنندگان فرآیندها و مقررات موجود باید کوتاه‌تر و انعطاف پذیر تر شود تا در اشتغالزایی و تولید تسریع شود.

مهرجو تصریح کرد: تأمین مواد اولیه برای این صنعت نیز از موارد مهم است که با پردازش مواد اولیه وارداتی این صنعت در شهرستان می‌توان گامی در رفع این مشکل برداشت.

وی گفت: نوع مد و طراحی در تولیدات نیز باید به گونه‌ای باشد که بتواند به نیاز داخلی پاسخ داد و تقاضا برای محصول ایجاد کند که این امر مستلزم آموزش‌های لازم به نیروی کار این صنعت در این زمینه است.

فرماندار گناوه یادآور شد: با وصل این حلقه‌ها می‌توان صنعت پوشاک شهرستان را متحول و به صورت کشوری معرفی کرد و به عنوان نمونه‌ای برای سایر شهرستان‌ها باشد.