رضا اسماعیلی روز چهارشنبه درحاشیه پنجمین جلسه شورای اداری  شهرستان بم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا  گفت: این جلسات به منظور هماهنگی بیشتر شهرستان های استان کرمان درخصوص رسیدن به اهداف تعیین شده از جمله کارهایی که در حوزه تعاون، اشتغال ،بیمه بیکاری و روابط کار و امور اجتماعی مربوط به جوامع کار که برای آن ها تعریف شده برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از جماران، اسماعیلی افزود :با برگزاری این جلسات در شهرستان ها از نزدیک با مسایل و مشکلات شهرستان در حوزه جامعه کار و تولید آشنا شده و همچنین ظرفیت های آن شهرستان را شناسایی کرده تا  روسای این اداره کل در دیگر شهرستان ها بتوانند با توجه به اهدافشان از ظرفیت های شهرستان های دیگر استفاده کنند.
وی بیان داشت:مجموعه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به گستردگی مخاطبی که دارد بنا را بر ارایه خدمات بهتر و جامع تر گذاشته و در این راستا احتیاج به هماهنگی بین تمام ارکان را داریم .

 مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: شهرستان بم بدلیل تاثیرگذاری که در بحث تولید،اقتصاد و اشتغال دارد از جایگاه ویژه ای در استان کرمان برخوردار است .

وی ادامه داد:در اشتغال بحث مربوط به حفظ مشاغل موجود و اشتغال های جدید در اولویت کار ما قرار دارند و ایجاد اشتغال کار سخت ،زمان بر و پرزحمتی است که به همت تمام ارکان و اداراتی که در جهت اشتغال نقش دارند محقق خواهدشد.

مدیرکل اداره تعاون،کار و رفاه اجتمای استان کرمان گفت : شهرستان بم در بحث صنعت و کشاورزی با توجه به نام گذاری امسال به سال تولید رونق در دو بعد تامین نیاز داخلی و ارز آوری نقش مهم و بسزایی دارد.

 اسماعیلی توضیح داد: امیدواریم مشکلات موجود خودروسازی شهرستان بم که قطب جنوب شرق کشور را پوشش می دهد و در بحث تولید نقش حیاتی دارد به حداقل برسانیم و اشتغال ایجاد شده را حفظ کنیم.

وی بیان کرد: در صورت تعدیل نیرو در خو دروسازی شهرستان بم حمایت لازم از این کارگران بیکار صورت خواهد گرفت تا مجدد سرکار بروند.
اسماعیلی درخصوص احراز شرایط بیمه بیکاری گفت: درصورتی که هر شخصی یک سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشد و بیکاری آن ارادی نیز نباشد می تواند از بیمه بیکاری استفاده کند البته استفاده از بیمه بیکاری اولویت آخر اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و بیشتر به دنبال حفظ مشاغل موجود با تزریق مواد اولیه و منابع مالی استانی و ملی هستیم.