امید حاجتی چهارشنبه در حاشیه کارگره اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه در استان ۲ برنامه در بحث توسعه روستایی تدوین شده است افزود:در اقدامات اجرایی که قرار است صورت بگیرد، باید به آنها توجه ویژه ای شود.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از جماران، وی یکی از این برنامه‌ها که با محوریت اقتصادی همراه است را سند پایدار معیشت روستایی و عشایری استان خوزستان در سطح دهستان عنوان کرد و گفت: این برنامه بر اساس بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور تدوین شده است.

 دبیر شورای برنامه ریزی استان خوزستان یادآور شد: بر اساس این بند از قانون برنامه ششم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف به تدوین برنامه توسعه برای ۲۵ هزار روستا در کشور شده است.

حاجتی ادامه داد: در همین راستا سالانه ۲۸۲ روستای خوزستان باید به تفکیک دارای برنامه توسعه و اشتغالزایی روستایی شوند.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان خاطرنشان کرد: از ابتدای برنامه ششم توسعه  تاکنون برای ۵۶۴ روستا در استان سند توسعه و اشتغالزایی تهیه شده است.

وی با بیان اینکه امسال نیز برای سومین سال در شرف تنظیم و تدوین برنامه توسعه ۲۸۲ روستای دیگر هستیم، گفت: اما این در حالی است که مزیت‌های روستایی سطح دهستان و بخش در استان بعضا تفاوتی باهم ندارند اما به دلیل ابلاغ این تکلیف قانونی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، این اقدام در حال انجام است.

بر اساس این گزارش، به دلیل بروز جنگ تحمیلی، طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ حدود ۵۷۳ آبادی مسکونی استان خوزستان خالی از جمعیت شدند که برخی از آنها هیچگاه مسکونی نشدند.