مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس گفت: از ابتدای امسال تا کنون با پرداخت ۸۲۷ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی، برای ۲ هزار و ۸۲۲ نفر از زنان سرپرست خانوار زیر پوشش این نهاد اشتغال ایجاد شده است.
 
به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از صداوسیما، محمد بذرافشان، با تاکید بر اهمیت توانمندسازی زنان، به ویژه زنان سرپرست خانوار افزود: از این میزان تسهیلات اشتغالزایی، ۱۲۰ میلیارد ریال از محل منابع امدادی و ۷۰۷ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال از محل منابع بانکی پرداخت شده است.
 
وی بیان کرد: از مجموع این مشاغل ایجاد شده برای زنان مددجوی زیر پوشش این کمیته، هزار و ۷۰۷ طرح روستایی و هزار و ۱۱۵ طرح شهری است.
 
بذرافشان در مورد نوع مشاغل ایجاد شده گفت: هزار و ۲۰۲ طرح در مشاغل خدماتی، ۷۹۳ طرح دامپروری، ۱۱۱ طرح صنایع دستی، ۳۲۸ طرح کشاورزی، ۳۰۶ طرح فرش و گلیم بافی و ۸۲ طرح پرورش طیور بوده است.
 
او با تاکید بر اهمیت توانمندسازی بانوان، به ویژه زنان سرپرست خانوار، اظهار داشت: فعال سازی مشاغل خانگی، صنایع دستی و پرداخت تسهیلات کارآفرینی به زنان به همراه هرگونه اقدام اجتماعی و اقتصادی که منجر به توانمندی آنان شود، بدون تردید منتج به پویایی جامعه زنان خواهد شد.