رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: فقط ۵ درصد اشتغال استان از بخش گردشگری است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از قطره، شهرام طهماسبی با اشاره به سند آمایش سرزمینی، اظهار کرد: هدف برنامه آمایش سرزمین، سازماندهی فضای جغرافیایی برای حفظ و بهره‌برداری خردمندانه از پهنه سرزمین است که بر پایه مزیت‌های محیط طبیعی و انسان‌ساخت با رویکردی سیستمی و همه‌سونگر در چارچوب توسعه پایدار انجام می‌گیرد.
 
این مسئول ادامه داد: مطالعه آمایش سرزمینی جنبه‌های مختلف زندگی و فعالیت‌های انسانی را مطالعه و نبود تعادل‌های موجود بین عناصر تشکیل‌دهنده فضای جغرافیایی را شناسایی کرده و امکان تحقق توسعه فضایی همه‌جانبه و پایدار را فراهم می‌کند.
 
وی افزود: این برنامه می‌تواند دربرگیرنده مجموعه اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی که توسط بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در ابعاد مختلف طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی مطابق با جهت‌گیری‌های کلان ملی انجام می‌گیرد، باشد.
 
طهماسبی تصریح کرد: در حال حاضر سند آمایش استان تهیه و تصویب شده و سند اشتغال روستایی نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در این سند به بخش گردشگری ویژه دیده شده، به طوری‌که بخش گردشگری استان مورد بی‌توجهی قرار گرفته و ضعیف است و سهم بخش گردشگری در اشتغال استان زنجان تنها ۵ درصد است.
 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، گفت: باید سهم اشتغال استان در بخش گردشگری توسعه پیدا کند و تحقق این امر مهم هم نیازمند برنامه‌ریزی عملیاتی شده و برنامه‌ریزی است. بهره‌وری در این بخش بسیار پایین است و این استان پتانسیل و ظرفیت‌های خوبی در بخش گردشگری دارد که باید از آن‌ها به خوبی استفاده شود.
 
وی خاطرنشان کرد: توجه به بخش گردشگری اشتغال و اقتصاد استان را نیز تقویت می‌کند، بنابراین باید مشکلات و فرآوری توسعه این بخش بررسی و حل شود؛ همچنین باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه بخش گردشگری فراهم شود.