دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در گفتگو با اکو نیوز خراسان رضوی گفت: تاکنون ۱۲۶۴ پروژه کسب و کار خرد و متوسط توسط ۶۸ معین در ۲۸ شهرستان در سامانه ثبت شده که تعداد ۴۲۲ فعالیت اقتصادی از ۳۴ معین در ۱۹ شهرستان توسط نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی بررسی و تایید شده است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از اکونیوز،، علی اکبر لبافی با تخمین ایجاد اشتغال برای ۵ هزارو ۵۷۸ نفر بر اساس حجم کل سرمایه گذاری ۴۲۲ فعالیت اقتصادی تایید شده در سامانه افزود: این آمار بر اساس فعالیت های ثبت شده در سامانه و تایید شده نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی است.

وی در خصوص رسته فعالیت‌های اقتصادی تایید شده این نهاد بیان کرد: به ترتیب ۳۹درصد فعالیت‌ها در بخش دامداری و دامپروری، ۱۶ درصد خدمات، ۱۶ درصد صنایع دستی، ۱۵درصد صنعتی، ۱۲ درصد کشاورزی، ۱ درصد بخش گردشگری و ۱ درصد هم در سایر بخش ها بوده است.

لبافی با تاکید بر اینکه در ۲۱۲ فعالیت اقتصادی تایید و بهره برداری شده ایجاد  ۱۸۰۶ شغل پیش بینی شده است، افزود: از ۴۲۱ نفر شاغلی که در سامانه ثبت شده اند تعداد ۳۷۳ نفر شاغل مورد تایید نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی قرار گرفتند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در رابطه با ۱۲۴حساب‌ توسعه روستایی ثبت شده در سامانه اظهار کرد: تعداد ۷۰ حساب سپرده توسعه روستایی با تعداد کل اعضا ۲۳۹۷ نفر به حجم کل سرمایه ۲۷۶۵۵ میلیون ریال توسط نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان بررسی و تایید گردیده که تا کنون از منابع ۳۴ حساب به مبلغ ۲۶۷۲۶ میلیون ریال به ۱۸۸ فعالیت اقتصادی تسهیلات پرداخت شده است.

وی در ادامه گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در چارچوب شاخص‌های تعیین شده تا تاریخ ۵ بهمن ماه ۹۸ شهرستان‌های تربت حیدریه، سبزوار، بردسکن، درگز و خلیل‌آباد جزو پنج شهرستان پیشرو به لحاظ عملکردی در قالب اجرای مثلث توسعه اقتصاد فرهنگی در خراسان رضوی قرار دارند.