مجتبی یادگاری، مدیر امور برق شهرستان چادگان در تشریح وضعیت شبکه برق شهرستان گفت: بارش های اخیر در سطح شهرستان باعث ایجاد خاموشی هایي در سطح فوق توزیع و همچنین در سطح فشار متوسط و فشار ضعیف شده است.

وی در ادامه افزود: تعمیرات و بهینه سازی های صورت گرفته روی شبکه ها به ویژه شبکه برق روستاها در سال گذشته سبب شد علی رغم شدت بارش های اخیر آسیب جدی به شبکه ها وارد نگردد و پایداری شبکه ها در شهرستان حفظ گردد.

   او در بيان جزئیات خاموشی ها عنوان نمود: ۲۵ مورد خاموشی برق در سطح شهرستان رخ داده که از این ۲۵ مورد، ۵ مورد در سطح ولتاژ فشار متوسط و ۲۰ مورد خاموشی در سطح فشار ضعیف بوده است که با تلاش شبانه روزی همکاران جان بر کف امور خاموشی های مقطعی نیز با وجود شرایط جوی نامساعد در کمترین زمان ممکن رفع گردید.