قدرت اله نوروزی اظهار کرد: امیدوارم شهروندان با توجه به فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک که در اتوبوس ها اجباری است، مراقب سلامتی خود و دیگران باشند.

شهردار اصفهان با گراميداشت روز ارتش، گفت:به دلیل شرایط جدید، اجرای برنامه ها بصورت مجازی انجام می شود و امیدوارم شهروندان به گونه ای کارهای خود را تنظیم کنند که در شرایط کنونی فرصت مشارکت در این برنامه را پیدا کرده و با ما همراه باشند.

وی  اولین برنامه را، شنبه های خلاق نام برد و اظهار کرد: شهرداری برای دریافت ایده های شهروندان ایده کاپ هایی با موضوعات مختلف برگزار می کرد اما با فضای جدید ناشی از ویروس کرونا، ما رویداد شنبه های خلاق را طراحی کرده و فرصتی برای مشارکت شهروندان در اداره بهتر شهر در نظر گرفتیم.

*ایده های شهروندان برای مواجهه مدیریت شهری با وضعیت کرونا

نوروزی با بیان اینکه موضوع نخست شنبه های خلاق اصفهان موضوعی به روز و مهم است، گفت: از مردم می خواهیم برای وضعیت جدیدی که به خاطر کرونا در شهر و برای زندگی تک تک ما ایجاد شده، ایده های جدیدی بدهند تا بتوانیم بر مشکلات غلبه و فرصت های جدید خلق کنیم.

وی ادامه داد: امروز منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم و راه های ارتباطی برای این موضوع هم از طریق رسانه ها و فضای مجازی اعلام شده است تا شهروندان ایده‌های خود با موضوع مواجهه با وضعیت کرونایی را به مدیریت شهری ارایه دهند.

شهردار اصفهان، دومین برنامه مجازی شهرداری را آغاز هفته فرهنگی اصفهان عنوان کرد و گفت: هفته فرهنگی اصفهان از سوم اردیبهشت آغاز می شود که این هفته را به همه هنرمندان و کنشگران فرهنگی شهر اصفهان تبریک می گویم، سال قبل بعد از وقوع سیل در استان های لرستان و خوزستان، برای همدلی با ایران تعدادی از برنامه های این هفته را با تغییر رویکرد و با شعار همدلی برای ایران اجرا کردیم.  

وی افزود: امسال هم چون امکان تجمع و تشکیل اجتماعات وجود ندارد نمی توان این برنامه ها را در سطح شهر اجرا کرد اما برنامه ریزی خوبی برای برگزاری مجازی این رویداد در قالب های مختلف با مشارکت شهروندان طراحی کردیم که امیدوارم با مشارکت مردم اتفاقات خوبی در این هفته در شهر اصفهان رخ دهد.

نوروزی، سومین برنامه شهرداری را برنامه جامع شهر عنوان كرد که تدوین آن به ما در جهت روشن ساختن آینده اصفهان و اینکه چگونه باید برای رسیدن به آینده بهتر اصفهان، تلاش و برنامه ریزی کرد، کمک می کند.

وی افزود: تنها تفاوت این برنامه با برنامه های قبلی این است که برای اولین بار در کشور برنامه جامع یک شهر با مشارکت شهروندان تدوین می شود که در این راستا قرار بود از اول اردیبهشت محله به محله جلساتی را داشته باشیم که به دلیل شیوع کرونا امکان اجرای این کار نیست، بنابراین از مردم می خواهیم از طریق سایت www.isfahanplan.ir در این گفت و گوهای مجازی شرکت کنند.

شهردار اصفهان تصریح کرد: امروز به مشارکت همه شما به ویژه طبقه خلاق شهر برای ساختن فردایی بهتر نیاز داریم، این مشارکت عالی ترین سطح مداخله مردم در سرنوشت خود جهت اداره بهتر شهر است و از همه مردم تقاضای مشارکت فعالانه در این فرآیند دارم.