حجت الاسلام والمسلمين بهرامي گفت: علاقه مندان برای ثبت نام تا 31 اردیبهشت ماه فرصت دارند به نشانی اینترنتی paziresh.whc.irو یا مدارس علمیه خواهران سراسر استان مراجعه کنند.

وی به اهداف حوزه های علمیه خواهران اشاره و بیان كرد: تربیت بانوان متخصص و کارآمد در راستای تحقق رسالت و ماموریت حوزه های علمیه با هدف ترویج و تبلیغ اسلام ناب محمدی در سطوح مختلف، تعلیم و تربیت در حوزه علمیه و سایر جوامع علمی و فرهنگی، تحقیق، پژوهش، نظریه پردازی و اجتهاد در عرصه علوم اسلامی و انسانی، راهنمایی و مشاوره در عرصه های خانوادگی، اجتماعی، مدیریت و راهبری مراکز علمی فرهنگی آموزشی از جمله این اهداف است.

حذف آزمون مقطع عمومی سطح دو(کارشناسی) برای سال تحصیلی 1400-1399

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با بیان اینکه پذیرش مقطع عمومی (سطح دو/کارشناسی) به شیوه حضوری تمام وقت از میان دارندگان مدرک ديپلم يا بالاتر، دارندگان مدرك سيكل يا اتمام پايه هشتم دوره اول متوسطه انجام می شود افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده بدليل ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و آرامش خاطر داوطلبان، آزمون مقطع عمومی سطح دو برای سال تحصیلی 1400-1399 حذف شد و سوابق تحصيلي داوطلب (معدل کل) به عنوان معيار سنجش سطح علمي بوده و داوطلبان از بالاترين امتياز به ميزان سه برابر ظرفيت مدرسه علميه، براي مصاحبه، معرفي ميشوند.

معافیت شرکت در آزمون ورودی مقطع عالی سطح سه برای دارندگان معدل کل 17 به بالا

وی در خصوص مقاطع تکمیلی اظهار داشت: پذیرش مقطع عالی (سطح سه/کارشناسی ارشد) در سه شیوه حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری و در 10 رشته تفسير و علوم قرآنی، فقه و اصول، کلام اسلامی، تاريخ اسلام ، مدرسی ادبیات عربی، اخلاق و تربیت اسلامی، کلام با گرایش امامت، مشاوره خانواده با رویکرد اسلامی، تربیت دینی کودک و نوجوان و مدیریت امور آموزشی از طریق آزمون ورودی و مصاحبه علمی انجام می شود.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی اظهار داشت: تمامی داوطلبان مقطع عالی سطح سه با دارا بودن معدل کل 17 و بالاتر از آزمون ورودی معاف هستند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان خاطرنشان کرد: پذیرش مقطع تخصصی (سطح چهار/دکتری) به صورت شیوه حضوری تمام وقت و در 4 رشته تحصیلی تفسیر تطبیقی، فقه خانواده، کلام اسلامی و علوم و معارف قرآنی از طریق آزمون ورودی و مصاحبه علمی صورت می گیرد. همچنين، مرکز تخصصی عالی حوزوی مجتهده امین(ره) و موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا(س) اصفهان در مقطع تخصصی (سطح چهار/دکتری) پذیرش می کنند.

وی ابراز داشت: در حال حاضر بیش از 6 هزار طلبه مشغول به تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی در 43 مدرسه علمیه و 6 موسسه آموزش عالی حوزوی و 2 مرکز تخصصی عالی خواهران استان اصفهان هستند.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در پایان گفت: آزمون ورودی مقاطع تکمیلی، پس از اتمام امتحانات، نیمسال دوم تحصیلی برگزار خواهد شد و زمان دقیق آزمون در آینده به داوطلبان اطلاع رسانی خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمين بهرامي گفت: علاقه مندان برای ثبت نام تا 31 اردیبهشت ماه فرصت دارند به نشانی اینترنتی paziresh.whc.irو یا مدارس علمیه خواهران سراسر استان مراجعه کنند.

وی به اهداف حوزه های علمیه خواهران اشاره و بیان كرد: تربیت بانوان متخصص و کارآمد در راستای تحقق رسالت و ماموریت حوزه های علمیه با هدف ترویج و تبلیغ اسلام ناب محمدی در سطوح مختلف، تعلیم و تربیت در حوزه علمیه و سایر جوامع علمی و فرهنگی، تحقیق، پژوهش، نظریه پردازی و اجتهاد در عرصه علوم اسلامی و انسانی، راهنمایی و مشاوره در عرصه های خانوادگی، اجتماعی، مدیریت و راهبری مراکز علمی فرهنگی آموزشی از جمله این اهداف است.

حذف آزمون مقطع عمومی سطح دو(کارشناسی) برای سال تحصیلی 1400-1399

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با بیان اینکه پذیرش مقطع عمومی (سطح دو/کارشناسی) به شیوه حضوری تمام وقت از میان دارندگان مدرک ديپلم يا بالاتر، دارندگان مدرك سيكل يا اتمام پايه هشتم دوره اول متوسطه انجام می شود افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده بدليل ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و آرامش خاطر داوطلبان، آزمون مقطع عمومی سطح دو برای سال تحصیلی 1400-1399 حذف شد و سوابق تحصيلي داوطلب (معدل کل) به عنوان معيار سنجش سطح علمي بوده و داوطلبان از بالاترين امتياز به ميزان سه برابر ظرفيت مدرسه علميه، براي مصاحبه، معرفي ميشوند.

معافیت شرکت در آزمون ورودی مقطع عالی سطح سه برای دارندگان معدل کل 17 به بالا

وی در خصوص مقاطع تکمیلی اظهار داشت: پذیرش مقطع عالی (سطح سه/کارشناسی ارشد) در سه شیوه حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری و در 10 رشته تفسير و علوم قرآنی، فقه و اصول، کلام اسلامی، تاريخ اسلام ، مدرسی ادبیات عربی، اخلاق و تربیت اسلامی، کلام با گرایش امامت، مشاوره خانواده با رویکرد اسلامی، تربیت دینی کودک و نوجوان و مدیریت امور آموزشی از طریق آزمون ورودی و مصاحبه علمی انجام می شود.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی اظهار داشت: تمامی داوطلبان مقطع عالی سطح سه با دارا بودن معدل کل 17 و بالاتر از آزمون ورودی معاف هستند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان خاطرنشان کرد: پذیرش مقطع تخصصی (سطح چهار/دکتری) به صورت شیوه حضوری تمام وقت و در 4 رشته تحصیلی تفسیر تطبیقی، فقه خانواده، کلام اسلامی و علوم و معارف قرآنی از طریق آزمون ورودی و مصاحبه علمی صورت می گیرد. همچنين، مرکز تخصصی عالی حوزوی مجتهده امین(ره) و موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا(س) اصفهان در مقطع تخصصی (سطح چهار/دکتری) پذیرش می کنند.

وی ابراز داشت: در حال حاضر بیش از 6 هزار طلبه مشغول به تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی در 43 مدرسه علمیه و 6 موسسه آموزش عالی حوزوی و 2 مرکز تخصصی عالی خواهران استان اصفهان هستند.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در پایان گفت: آزمون ورودی مقاطع تکمیلی، پس از اتمام امتحانات، نیمسال دوم تحصیلی برگزار خواهد شد و زمان دقیق آزمون در آینده به داوطلبان اطلاع رسانی خواهد شد.