معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: همزمان با روز جهانی زمین پاک، شهرداری اصفهان موفق به دریافت دو جایزه ملی انرژی از کمیته برگزارکننده جایزه ملی پنجمین جشنواره ملی مدیریت انرژی متشکل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان مدیریت صنعتی کشور، سازمان ملی استاندارد کشور و سازمان ملی انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی کشور شد.  

تندیس نقره ای تدوین فرآیند ساخت، بهره برداری و ایجاد بستر لازم از انرژی های تجدیدپذیر و توسعه ساختمان های سبز و رتبه برتر و لوح تقدیر در بخش کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش موتورآلات آبرسانی جوایزی بودند که از سوی برگزارکنندگان جایزه به شهرداری اصفهان تعلق گرفت. همچنین در این رویداد شهرداری اصفهان به عنوان شهرداری پیشرو در حوزه بهینه سازی مصرف شناخته شد.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به کسب این جوایز از سوی شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری اصفهان به عنوان نخستین شهرداری‌ کشور در فرآیند ارزیابی جایزه ملی مدیریت انرژی حضور داشت و در بخش توسعه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر تندیس نقره ای جشنواره و در بخش بهینه سازی مصرف و کاهش مصرف در تجهیزات و تاسیسات عنوان نهاد برتر و لوح تقدیر جشنواره را به دست آورد.

حسین امیري با اشاره به حضور شهرداری اصفهان در پنجمین جشنواره ملی مدیریت انرژی، اظهار کرد: با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و الزامات اسناد و قوانین بالادستی از جمله سند چشم انداز، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، استفاده از استانداردها و مدل های سیستمی مدیریت انرژی ملی و بین المللی و استانداردهای ملی معیار مصرف انرژی، شهرداری اصفهان برای نخستین بار در فرآیند اعطای جایزه ملی مدیریت انرژی شرکت کرد.

وی با بیان اینکه ترویج استانداردهای سیستم مدیریت انرژی، معیارهای مصرف بهینه انرژی، توسعه فرهنگ دستیابی به اهداف سازمانی با استفاده از مفاهیم مدیریت انرژی و همچنین ایجاد انگیزه و شور و شوق جهت انجام فعالیت در این خصوص از اهداف اصلی اعطای این جایزه است، افزود: در طراحی مدل این جایزه به دو مقوله توانمندسازها (نگرش، سیستم، ساختار و فرآیندها) و نتایج (دستاوردهای حاصل از عملکرد) به نحو مناسبی پرداخته شده و در آن استانداردهای ملی تدوین شده به منظور معیارهای مصرف انرژی به کار گرفته می شود.

امیری گفت: روند اعطای این جایزه بر اساس مشارکت سازمان مدیریت صنعتی و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری و همچنین سازمان ملی استاندارد ایران اجرا می‌شود. همچنين، اين فرآیند می‌تواند باعث نهادینه شدن موضوع توجه به مصرف و مديريت انرژی و نهایتاً کاهش مصرف سوخت شود.

بدليل طرح فاصله گذاری اجتماعی و پیشگیری از شیوع کرونا اسامی برندگان بدون برگزاری مراسم و از طریق ویدئو کنفرانس اعلام شد.