مسعود گلشیرازی درجلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن ها و تشکل های اقتصادی عضو اتاق که با موضوع «بیداری اقتصادی درعصرکرونا و نقش انجمن ها و تشکل های اقتصادی» بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، تاکید کرد: قطعا به شرایط پیش از کرونا بازنخواهیم گشت، و در دوران کرونای صنعتی نیازمند تامل و جدیت فزونتر برای طی این دوران هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: شیوع ویروس کرونا در شرایط تحريم هاي ناعادلانه و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، قطعا کاهش GDP و قدرت خرید مردم و تاثیر این امر بر کسب و کارها را به دنبال خواهد داشت.

وی با تاکید بر ضرورت آمادگی کسب و کارها برای عصر کرونای صنعتی 9 تا 15 ماهه، گفت: در این شرایط لازم است بنگاه های اقتصادی حوزه های منابع انسانی، مالی، زنجیره تامین وتحول بنیادی در اصول بازاریابی را مورد توجه ویژه قرار دهند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان افزود: هر چند کرونای صنعتی بنگاه های اقتصادی را با بحران روبرو خواهد کرد؛ با این وجود فرصت های کم نظیری برای سازمان های چابک ایجاد کرده و فعالان اقتصادی باید با تطبیق پذیری با شرایط جدید و هوشمندی بیشتر جهش تولید را محقق سازند.

گلشیرازی لحاظ نمودن و انطباق مستمر با تغییرات ایجاد شده را موجب ترسیم چشم اندازی درست از آینده کسب و کارها دانست و گفت: با وجود اهمیت بسته های حمایتی دولت در این دوره، اقدامات بنگاه های اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باد نهضت اقتصادی را منطبق با شاخص های کرونای صنعتی – بیداری اقتصادی- ایجاد کنیم.

وی حمایت از دانشگاه علوم پزشکی، شرکت های دانش بنیان برای ساز و کار ایجاد خطوط تولید محصولات نوین مقابله با کرونا و همچنین ارائه کمک های معیشتی به خانوارهای آسیب دیده در این بحران را از جمله اقدامات اتاق اصفهان در حوزه مسئولیت اجتماعی نام برد. گلشیرازی با اشاره به پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی اصفهان برای مدیریت بهینه اقتصاد کشور به منظور کاهش آثار سوء شیوع ویروس کرونا؛ از ارایه این پیشنهادات از سوی وزارت صنایع به عنوان راهکارهای موثر کاهش آثار سوء این ویروس بر اقتصاد کشور خبر داد و تامین نقدینگی برای بنگاه ها بصورت اعتباری و جبرانی، تحریک تقاضای بازار داخل، ارائه مهلت و تنفس یک تا دوساله به بنگاه های اقتصادی جهت پرداخت مطالبات دولت از قبیل مالیات، مطالبات بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما و همچنین هزینه های انرژی را از عملیاتی، عادلانه و سریعترین اقدامات پیشنهادی برای جبران کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی عنوان کرد.

وی رصد اندیشکده هایی مانند هاروارد و مکنزی و بومی سازی گزارشات آنها بر اساس موقعیت کشور را از جمله مهم ترین اقدامات اتاق اصفهان در زمان بروز بحران کرونا بیان و تاکید کرد: این گزارشات در حقیقت مدلی برای بنگاه های اقتصادی به منظور نحوه برخورد با این ویروس مهلک درعصر کرونای صنعتی بوده و لازم است هر بنگاه بنابر شرایط خود به پیاده سازی موارد مطرح شده بپردازد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه طراحی 15 دوره آموزشی و ایجاد 8 کارگروه با همکاری دانشگاه ها به منظور توانمندسازی فعالان اقتصادی را از دیگر اقدامات اتاق اصفهان دانست.

گلشیرازی با تاکید بر اینکه بنگاه های اقتصادی از خرداد ماه کاهش تقاضا را درک خواهند کرد، افزود: این در حالی است که بحران در حوزه زنجیره تامین در مرداد و شهریورماه ملموس خواهد بود.

وی کاهش ذخیره انبارها و افت موجودی کالاها در بازار را ازدیگر مواردی دانست که صاحبان کسب و کارها با آن مواجه خواهند شد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان هدف از تشکیل این جلسه را تهییج و ترغیب اعضای زیرمجموعه هر انجمن برای رصد گزارشات منتشر شده اتاق توسط تیم های بحران کرونا در هربنگاه، مدیریت بحران و تبدیل آن به فرصت بیان کرد و خواستار تعامل هر چه نزدیک تر روسای انجمن ها با اتاق بازرگانی شد.

ارایه بسته توانمندسازی انجمن ها برای اصلاح دیدگاه مدیران کسب و کارها

در ادامه رضا گنجوی، مشاور اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اتاق اصفهان به ارایه بسته هایی برای اصلاح دیدگاه اعضاء و توانمندسازی آنها پرداخته است وروسای انجمن ها باید بینش درستی از کرونا و اتفاقات حوزه صنعت و نحوه انطباق با شرایط موجود به اعضاء خود منتقل کنند.

وی با تاكيد بر ضرورت مدیریت تاب آوری صنعت، گفت: مدیریت کرونای منابع انسانی تا پایان اردیبهشت ماه و برنامه ریزی برای تغییر در میزان عرضه و تقاضا و همچنین بازاریابی و فروش از اهمیت زیادی برخورداربوده و در صورتی که بنگاه ها برای این موضوع برنامه ریزی نکنند با بحران بیشتری مواجه خواهند شد.

مشاور اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه کرونا پروتکل ورود و خروج و تامین کالا را کاملا تغییرداده است گفت: در صورت عدم توجه به این امر زنجیره تامین بنگاه ها از مهرماه با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.