رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان درجلسه کارگروه کمیته دام، طیور و شیلات ذیل این کمیسیون که با موضوع «بحث و بررسی پیرامون مشکلات تولید مازاد جوجه یکروزه و مرغ و تامین خوراک برای مرغداران» برگزارشد، بر لزوم ایجاد تشکل های قدرتمند و کاهش تصدیگری دولت تاکید کرد.رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان درجلسه کارگروه کمیته دام، طیور و شیلات ذیل این کمیسیون که با موضوع «بحث و بررسی پیرامون مشکلات تولید مازاد جوجه یکروزه و مرغ و تامین خوراک برای مرغداران» برگزارشد، بر لزوم ایجاد تشکل های قدرتمند و کاهش تصدیگری دولت تاکید کرد.

در این جلسه که با حضور تعدادی از مرغداران استان تشکیل شد، محمد صادقی، ایجاد تشکل ها در صنوف مختلف بمنظور کمک به رفع مشکلات را، مهم ارزیابی و تاکید کرد: تشکل های قوی، تصدیگری دولت را کمرنگ خواهند کرد. وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی نسبت به تشکل ها دارای دید مثبتی بوده و از آنها حمایت خواهد کرد. رئیس فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار، تعامل و همدلی تشکل ها و مطالبه گری آنها را در کاهش مشکلات مرغداران مهم دانست و گفت: اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان پارلمان بخش خصوصی بازوی مشورتی قوای سه گانه بوده وانتقال مشکلات و پیگیری آنها از طریق جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بسیاری از مسایل مربوط به این صنف را مرتفع خواهد کرد.

در ادامه حسین ایراندوست، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی در خصوص نهاده ها از جمله پیشنهادات سازمان جهاد کشاورزی استان به وزیر مربوطه است، افزود: ما خواستار واگذاری 10 تا 20 درصدی نهاده ها به بخش خصوصی و وارد کردن با ارز نیمایی و تبیین تاثیر این امر بر قیمت، کیفیت و حذف انحصار در این زمینه هستیم. وی با تاکید بر تشکیل کنسرسیومی برای تامین نیاز نهاده های دام و طیور اصفهان، ایجاد تشکل های قدرتمند را در حل بخش زیادی از مشکلات مربوط به حمل و نقل و کیفیت نهاده ها حایز اهمیت دانست.  معاون بهبود تولیدات دامی بر قطع چشم امید از دولت و مطالبه گری از تشکل های مربوطه تاکید کرد و افزود: لازم است بخش خصوصی برعملکرد خود نظارت دقیق داشته باشد تا از فعالیت واحدهای متخلف جلوگیری شود. ایراندوست در پایان سخنان خود از ارایه پیشنهادی مبنی بر انتخاب اصفهان به عنوان استان معین منطقه مرکزی و ذخیره سازی نهاده ها در انبار 100 هزار تنی در خود اصفهان خبر داد و تاکید کرد: در صورت موافقت با این پیشنهاد، مشکلات زیادی از مرغداران رفع خواهد شد.

اکبر شمس، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان عدم تحویل خوراک طیور در موعد مقرر و کیفیت نامطلوب ذرت و سویا، پررنگ شدن نقش واسطه ها و در نتیجه گرانی نهاده ها برای مصرف کننده نهایی و مشکلات مربوط به حمل و نقل را از مهم ترین مشکلات کنونی مرغداران عنوان و تصریح کرد: در شرایطی که اعمال تحریم های ناعادلانه بر کشورمان فعالان اقتصادی را با بحران های عدیده ای مواجه کرده است، وجود مشکلات مدیریتی بر مسایل مرغداران دامن زده است. وی مدیریت بهینه تامین و انتقال ارز 4200 تومانی از سوی دولت را در رفع مشکلات مرغداران حایز اهمیت دانست.

عباس زال بیگ، مسئول کمیته دام، طیور و شیلات نیز در این جلسه مشخص شدن متولیان واردات و توزیع نهاده های دام و طیور و اطلاع از موجودی انبارهای ذخیره سازی این نهاده ها را بسیار مهم دانست.