به گزارش 60 دقیقه، محمدجواد آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات در همایش بانکدارى الکترونیک افزود: بانکدارى الکترونیک هزینه تمام شده کمترى دارد و طبیعتا وقتى این هزینه کمتر باشد مى‌توانیم تسهیلات بیشترى در اختیار بخش خصوصى قرار دهیم.

وزیر ارتباطات ادامه داد: اتفاق دیگر این است که در دولت الکترونیکى زیرساخت سامانه شاهکار ایجاد شده است.

وی همچنین افزود: اتفاق سومى که بانک مرکزى خبر داده این بود که سرویس برداشت مستقیم راه اندازى شده است و این سرویس در عین سادگى کاربردهاى بسیارى در شیوه کسب و کار دارد.

جهرمی در ارتباط با موضوع فین تک ها گفت: اقتصاد بخش فین تک‌ها از سال گذشته تا کنون روند صعودى داشته و این پدیده خوبى است که ما با آن مواجه شده ایم.

وزیر ارتبازات خاطر نشان کرد: سیاست گذارى ما در کشور در راستای تسهیل خدمات بانکدارى الکترونیک و رشد کسب و کارهاى مبتنى بر خدمات مالى است.

جهرمی در مورد روند انسداد کسب و کارهاى حوزه پرداخت و فین تکى گفت: ، روند انسداد کسب و کارهاى حوزه پرداخت و فین تکى کند شده و ما باید براى جلوگیرى از فرآیندهاى ناسالم شتاب بیشترى داشته باشیم.

 

منبع: اقتصاد آنلاین