رییس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی بهشتی با اشاره به پتانسیل جهاد دانشگاهی در زمینه کارآفرینی و کمک به مساله محوری در جامعه دانشگاهی، اظهار کرد: مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با برگزاری دوره های آموزشی HEALTH MBA در راستای مشاوره کارآفرینی و مدیریت کسب و کار و همچنین فراهم آوردن بستر مناسب فعالیت، از حضور کارآفرینان و دانشگاهیان مستعد این حوزه دعوت به عمل آورده و از پروژه ها و ایده هایی با اولویت سالمندی به صورت ویژه حمایت می کند.

به گزارش 60 دقیقه، دکتر علیرضا بهرامی رییس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در همایش "آموزش پزشکی مبتنی بر دستاورد با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان و فناوری" که به همت معاونت آموزشی امور دستیاری و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی و با همکاری مرکز نواوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و با حضور اعضای هیات علمی، دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد در تالا ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار شد، ضمن بیان این مطلب، با تاکید بر اهمیت نقش دانشگاه در کارآفرینی عنوان کرد: اصلاح مسایل باید از دانشگاه و نخبگان دانشگاهی آغاز شود. ما باید از مرحله توصیف مساله عبور کرده و به حل مسایل بپردازیم که تنها راهکار آن این است که مسایل جامعه به دانشگاه انتقال داده شود تا راهکار علمی حل آن از دانشگاه خارج شود.

رییس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در این رابطه با اشاره به ضرورت تغییر و اصلاح سیستم آموزشی کشور، اظهار کرد: سیستم آموزشی کشور ما باید به سمت مشارکت، خلاقیت و مساله محوری حرکت کند.

وی با اشاره به برخی مشکلات برای اصلاح امور، عنوان کرد: به عنوان نمونه بیش از ۴۰ درصد بودجه جاری کشور به هزینه حقوق، ۲۳ درصد به هزینه صندوق‌های بازنشستگی، ۱۰ درصد به هزینه بیمه های پایه اختصاص دارد و بنابراین باید برای تامین بودجه امور مختلف به دنبال راه کارها و منابع دیگری باشیم.
دکتر بهرامی با اشاره به وجود پالس های نا امیدی در سطح جامعه، گفت: بااین حال باید توجه داشته باشیم که سرمایه اجتماعی مهمترین دارایی هر کشور بوده که امید، مشارکت و همدلی آن را تقویت می‌کند.
رییس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در خاتمه دانشگاهیان را مهمترین نقطه قوت هر جامعه ای دانست و ادامه داد: درست یا غلط اغلب نخبگان کشور ما به حوزه سلامت ورود می کنند، بنابراین برنامه ریزی برای این مساله می تواند آن را به یک نقطه قوت تبدیل کند. به عنوان نمونه در همین حوزه سلامت با مسایل مهمی مانند دیابت و سونامی سالمندی طی سالهای آینده روبرو هستیم که باید برای آنها از هم اکنون راه حل اندیشیده شود.

همچنین دکتر طبیبی رییس دانشکده پزشکی در این همایش یک روزه با بیان اینکه اساس و بنیان جوامع بر اساس دانش بوده که بستر تولید آن در دانشگاههاست، گفت: برای گسترش دانش راهی جز پژوهش نداریم و لازمه توسعه پژوهش نیز حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم و کارآفرین است.

وی با بیان اینکه با کارآفرینی و پژوهش مساله محور می توان به حل مسایل و نیازهای جامعه کمک کرد، گفت: باید بستر حرکت اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تخصصی و فوق تخصصی به سمت پژوهش های مساله محور و کارآفرینی در داخل کشور فراهم شود.

منبع: تی‌نیوز