به گزارش 60 دقیقه، وی در بازدید از برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ظرفیت‌های بالای این دانشگاه در حوزه‌های علمی، فناوری و تربیت نیروی انسانی بسیار است. دانش‌آموختگان این دانشگاه به دنبال میز و استخدام دولتی نیستند؛ چرا که با راه‌اندازی اقدامات تکمیلی مانند برج فناوری، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ‌ها در آن جمع شده‌اند.

استاندار تهران اضافه کرد: اینکه فردی صاحب فن باشد، کافی نیست. بلکه جوانانی که به دنبال ایده پروری هستند، نیازمند راهنمایی و مشاوره های علمی و فناوری بوده تا کسب و کارهای آنها شکل بگیرد.

محسنی بندپی ادامه داد: اگر به جای رشد کمی در دانشگاه به فکر رشد کیفی دانشجویان بودیم و ایده تبدیل به محصول می ‌شد توسعه بیشتری را در کشور شاهد بودیم. محققان دانشگاهی ماهواره های مخابراتی در مدار قرار می دهند. چنین فناوری هایی از نیازهای فناوری که در کشور وجود دارد، بالاتر است.

استاندارد تهران با اشاره به چالش موجود در کشور در زمینه تامین کاغذ کارت های ملی اظهار کرد: اعلام شد که کاغذهای این کارت ها در کشور قابل تولید نیست و ما با مراجعه به سمت شرکت ها مشاهده کردیم که در کشور امکان تولید کاغذهای کارت های ملی وجود دارد.

وی همچنین به بودجه های انقباضی اشاره کرد و گفت: بودجه سال 1397 تهران نسبت به اعتبارات سال 96 به میزان 56 درصد رشد منفی داشته و این در حالی است که 17 درصد از جمعیت کشور در این شهر ساکن هستند.

محسنی بندپی گفت: نگاه استانداری به محافل دانشگاهی و هزینه کرد در این مراکز نگاه هزینه محور نیست و بلکه سرمایه گذاری است و در خصوص تأمین زمین برای سایت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر آماده همکاری هستیم و در این خصوص به زودی جلسه‌ای با مدیرکل منابع طبیعی استان برگزار می‌کنیم.

منبع: ایرنا