به گزارش 60 دقیقه، فرهاد دژپسند در حکم انتصاب عبدالهی بر مواردی همچون "بهبود کیفیت ارائه خدمات دولت الکترونیک با بکارگیری روش‌های نوین و مدیریت و راهبری پروژه‌های کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی" و "شفافیت و هدفمند سازی عملیات مالی و کسب و کار دولت از طریق اجرای پروژه‌های خزانه‌داری الکترونیک مدیریت بدهی‌های دولت، مدیریت دارایی‌های دولت و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" به عنوان اولویت‌های برنامه‌ای مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد تاکید کرده است.

طبق اعلام وزارت اقتصاد، "تلاش در جهت ایجاد زیر ساخت‌های توسعه اقتصاد هوشمند"، "تبادل اطلاعات اقتصادی کشور از طریق بستر یکپارچه اطلاعات اقتصادی کشور"، "پیگیری امور مربوط به سیاست گذاری فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد دیجیتالی کشور"، "نظارت و ارزیابی مستمر فعالیت‌های فناوری اطلاعات در انطباق با سیاست‌های کلی وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه" و "راهبری نظام‌ها، فرآیندها و اقدامات مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ارائه و گسترش خدمات سریع و مطمئن" نیز از جمله دیگر اولویت‌های کاری تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد است.

از جمله سوابق شغلی عبدالهی - رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند - عضویت در هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، مدیریت اجرایی معاونت توسعه ارتباطات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مدیریت گروه مطالعات زیرساخت‌های فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات است.