به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شصت دقیقه از ایسنا، گزارش سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت کار نشان می‌دهد که در شهریور ماه امسال ۲۲۸ شرکت تعاونی با عضویت ۵۷۳۶ نفر تشکیل شده و برای ۳۹۵۶ نفر اشتغالزایی کرده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در شهریور ماه امسال،تعداد ۲۲۸ شرکت تعاونی و دو اتحادیه تشکیل و ثبت شند که وضعیت فعالیت آنها در حال بهره برداری و یا در دست اجرا بوده است.این تعاونی ها جمعا ۵۷۳۶ نفر را به عضویت درآورده و برای ۳۹۵۶ نفر اشتغالزایی کرده‌اند.

در این گزارش، بخش‌های صنعت و کشاورزی بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین تعداد عضو هم متعلق به تعاونی‌های دارای فعالیت کشاورزی با ۱۷۵۹ نفر و مستقلات اجاره و فعالیتهای کسب و کار با ۱۵۶۷ نفر بوده است. بیشترین تعداد شاغلان نیز به تعاونی‌های صنعتی با ۹۱۴ نفر و تعاونی‌های دارای فعالیتهای خدمات عمومی و اجتماعی با ۷۶۰ نفر تعلق دارد.

سثبی

مقایسه عملکرد ماه شهریور ۱۳۹۸ نسبت به مرداد ۱۳۹۸

مقایسه گزارش سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون نشان می‌دهد که تعداد تعاونی‌های ثبت شده در شهریور ماه سال جاری ۲۲۸ واحد بوده که در مقایسه با ۲۰۱ واحد تشکیل شده در ماه گذشته، افزایشی معادل ۱۳ درصد داشته است. تعداد اعضا نیز افزایش ۵۳ درصدی و تعداد فرصتهای شغلی افزایش ۳۲ درصدی را به دنبال داشته است.

مقایسه عملکرد ماه شهریور ۱۳۹۸ نسبت به شهریور ۱۳۹۷

گزارش نشان می‌دهد که تعداد تعاونی‌های ثبت شده در شهریور ماه سال جاری  ۲۲۸ واحد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۳۱۹ واحد بوده، کاهشی معادل ۲۹ درصدی داشته است. این میزان برای تعداد اعضا با کاهشی ۴۳ درصدی و برای تعداد فرصتهای شغلی با کاهشی ۱۲ درصدی همراه بوده است.

انتهای پیام/م/