به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شصت دقیقه از تسنیم، دولت در سه‌ماهه اول سال جاری برای ایجاد یک شغل بیش از ۴۴۰ میلیون تومان هزینه پیش‌بینی کرده است.

مطابق آمارها در سه‌ماهه اول سال 98 حدود 5950 فقره جواز تأسیس با پیش‌بینی اشتغال 138822 نفر در کل کشور از سوی وزارت صمت صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش 26.6درصدی در تعداد و 28.7درصدی در پیش‌بینی اشتغال را نشان می‌دهد.

توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید، صنعت و معدن کشور می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی گردد، بنابراین آگاهی از تعداد مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده که به‌ترتیب نشان‌دهنده پیش‌بینی ظرفیت تولید و ظرفیت تولید ایجادشده برای یک یا گروهی از محصولات می‌باشد، می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری صنعتی و افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی کمک نماید.

در سه‌ماهه اول سال 98 تعداد 5950 فقره جواز تأسیس با پیش‌بینی سرمایه 613735.1 میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال 138822 نفر در کل کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش 26.6درصدی در تعداد، 2.0 درصدی در پیش‌بینی سرمایه‌گذاری و 28.7درصدی در پیش‌بینی اشتغال را نشان می‌دهد.

بر این اساس برای ایجاد هر یک شغل بیش از 440 میلیون تومان هزینه پیش‌بینی شده است.

همچنین در سه‌ماهه اول سال 98، استان‌های سمنان، یزد و خراسان رضوی به‌ترتیب به 586، 657 و 466 فقره بیشترین تعداد جواز صادره را به خود اختصاص داده‌اند.

قابل ذکر است که استان سمنان با 17602 اشتغال پیش‌بینی‌شده (سهم 12.7 درصد از کل کشور) بالاترین اشتغال پیش‌بینی‌شده را به خود اختصاص داده است.

 در سه‌ماهه اول سال 98، تعداد 1310 فقره پروانه بهره‌برداری با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری به‌میزان 92171.3 میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال 21982 نفر در کل کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 15.3درصدی در تعداد و کاهش 4درصدی در پیش‌بینی اشتغال و 64.8درصدی در پیش‌بینی سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.

همچنین در سه‌ماهه اول سال 98، بیشترین تعداد پروانه بهره‌برداری صادره بین استان‌های کشور مربوط به استان‌های اصفهان با 127 فقره و آذربایجان شرقی با 126 فقره و کمترین تعداد با 6 فقره مربوط به استان خراسان جنوبی بوده است. بالاترین اشتغال ایجادشده مربوط به مناطق آزاد و استان آذربایجان شرقی به‌ترتیب 2725 و 2155 نفر می‌باشد.

انتهای پیام/م/