تفاهمنامه ایجاد ۱۰۰۰ صندوق خرد محلی در ۱۰۰۰ روستا با همکاری وزارت جهاد و کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید امضا شد.هدف از راه‌اندازی صندوق‌های خرد محلی، ساختاری برای توسعه روستا، ارتقای سطح معیشت روستاییان و بهبود کسب و کارهای روستایی است که در راستای این تفاهمنامه 1000 صندوق خرد محلی در 1000 روستا با تمرکز بر توانمندسازی زنان روستایی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شصت دقیقه از تسنیم، این صندوق ها در جهت توان افزایی زنان روستایی وعشایری است.

توسعه اجتماعی و ظرفیت سازی از طریق انتخاب و آموزش زنان تسهیلگر و توسعه روستایی و عشایری،سازماندهی تولیدکنتدگان خرد از طریق تشکیل صندوق های خرد محلی،شبکه سازی صندوق های خرد محلی از طریق تشکیل صندوق های حمایتی و شهرستانی،بازاریابی و برندسازی و تجاری سازی تولیدات زنان روستایی و عشایری از جمله اهداف طرح  توان افزایی زنان روستایی و عشایری با تمرکز بر ایجاد صندوق های خرد محلی است.

انتهای پیام/م/