به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شصت دقیقه، امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۷ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۱۱ ارز کاهش و ۲۹ ارز افزایش یافت.

98072812