معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: از رونق کارآفرینی با فناوری های حوزه دریا حمایت می شود.

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، نشست رونق تولید و اقتصاد دانش بنیان استان هرمزگان با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری برگزار شد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این نشست توسعه درون زا بر اساس پتانسیل های سرزمینی و نیروی انسانی را از اولویت پیگیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و گفت: نیروی انسانی خلاق و مستعد پایه اقتصاد دانش بنیان است. استان هرمزگان نیز ظرفیت های بسیار خوبی در این بخش و همچنین به لحاظ سرزمینی به خصوص در حوزه دریا دارد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری دریا را یک منبع بزرگ برای تولید ثروت برشمرد و بیان کرد: جهت گیری اقتصاد دانش بنیان در هرمزگان باید دریامحور باشد و بتوانیم در همه عرصه های مربوط به دریا ظرفیت ها را فعال کنیم.
رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین ابراز کرد: رشد بسیار خوبی را در تعداد شرکت های دانش بنیان استان هرمزگان در سال های اخیر شاهد هستیم. شرکت های فناوری که با ایده های خوب خود می توانند طرح های مناسبی را برای توسعه کسب و کار و اشتغال در هرمزگان اجرا کنند.
هرمزگان قطب اقتصاد و صنایع دریایی کشور
ستاری وجود صنایع بزرگ، معادن و توانمندی های گسترده در زمینه اقتصاد دریا محور و گردشگری را عامل تبدیل این استان به قطب اقتصاد و تولید کشور دانست که این توانمندی ها مزیتی برای حضور گسترده مراکز علمی، دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان محسوب می شود.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به حمایت های این معاونت اشاره کرد و گفت: برج فناوری هرمز در بندر عباس با توجه خوب این نهاد راه اندازی شد تا بستر مناسبی برای توسعه فعالیت های علمی و فناوری باشد. مجموعه ای که ...

منبع:تی نیوز