از کل بیمه شدگان، ۱۷ هزار و ۶۱۹ نفر در سال گذشته دچار حادثه شغلی شده‌اند که این تعداد نسبت به سال گذشته ۶.۷ درصد کاهش داشته است. از تعداد ۱۷۶۱۹ نفر حادثه دیده شغلی، ۱۶۹ مورد آن منجر به فوت و ۷۹ مورد آن منجر به از کار افتادگی کلی شده است.

از کل حادثه‌دیدگان گزارش شده توسط سازمان تامین اجتماعی، ۹۲.۷ درصد معادل ۱۶ هزار و ۳۳۰ نفر مرد و ۷.۳ درصد معادل ۱۲۸۹ نفر از گروه بانوان هستند.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از مهر، بیشترین تعداد حادثه دیدگان شغلی مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ ساله است که ۲۴.۳ درصد از حادثه دیدگان را به خود اختصاص دادند. پس از آن گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال با سهم ۲۰ درصدی، بیشترین گروه حادثه دیدگان را در بر می گیرند. بنابراین ۴۴.۳ درصد از کل حادثه دیدگان شغلی در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال بوده‌اند.

بر اساس زمان وقوع حادثه، به ترتیب ۷۱.۰ درصد از حوادث در ساعت صبح، ۱۹.۸ درصد در اوقات عصر و ۹.۲ درصد از حادثه دیدگان شغلی نیز در هنگام شب دچار حادثه شده‌اند.

طبق آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال گذشته ۲۸ هزار و ۵۷۱ مورد از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار بوده است. این تعداد، طبق آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ دارای رشد ۳.۰ درصدی بوده است. از کل معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی، ۹۵.۲ درصد مربوط به مردان و ۴.۸ درصد مربوط به زنان بوده است. تعداد متوفیان حوادث شغلی گزارش شده توسط این سازمان ۱۶۲۵ نفر، بوده است.

همچنین با توجه به بازرسی‌های انجام گرفته در کارگاه‌های مشمول قانون کار، توسط اداره کل بازرسی کار وزارت کار، در سال ۱۳۹۷ تعداد آسیب‌های شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار، ۹ هزار و ۹۹۶ «نفر- حادثه» بوده است که نسبت به سال گذشته دارای کاهش ۶.۶ درصدی بوده است.  

در بین فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت «ساختمان» بیشترین سهم آسیب‌های شغلی منجر به فوت را داشته است که ۴۸.۲ درصد از حوادث در این حوزه رخ می دهد.

انتهای پیام/م/