معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس گفت: باید با استفاده از نوآوری ، محصولات جدید تولید و در اقتصاد مردم قابل لمس باشد. وزارتخانه‌های علوم و بهداشت نه تنها به این موضوع بلکه برای کارآفرینی نیز هیچ گونه گام موثری برنداشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از فارس، عقوب فتح الهی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی هیچ گونه اقدامی برای ایجاد مراکز نوآوری و کارآفرینی دانشجویان برنداشته‌اند، گفت: یکی از خلاء‌های موجود در مراکز علمی و دانشگاه های ما است که متأسفانه هیچ یک از 2 وزارتخانه‌هایی که مسؤولیت نظام آموزش کشور را دارند هیچ فعالیتی در خصوص مراکز نوآوری انجام نداده و تاکنون برنامه ریزی نداشته‌اند.

* باید روش انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی تغییر کند

وی افزود: نتایج فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی را باید مردم مشاهده کرده و از دستاوردهای دانشمندان و نخبگان استفاده کنند که برای این اتفاق باید روش انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی تغییر کند چراکه تاکنون اقدامات و نتایج فعالیت‌های علمی برای مردم ملموس نبوده است.

* فعالیت‌های علمی باید محصول محور و تکنولوژی محور شوند

فتح الهی تصریح کرد: من معتقدم باید با ایجاد و گسترش مراکز نوآوری فعالیت‌های علمی محصول محور و تکنولوژی محور شوند در واقع یک حرکت و جریان در راستای رونق تولید با اتکاء بر اقتصاد مقاومتی در همه دانشگاه‌ها ایجاد شده و دستاوردهای علم و فناوری در سطح جامعه به دست مردم برسد.

* مقوله نوآوری ریشه‌اش در درون دانشگاه است 

وی در پایان گفت: مقوله نوآوری ریشه‌اش در درون دانشگاه است که باید در این رابطه در ادبیات مدیریت علمی پژوهش و فناوری به نوآوری توجه شود و از برداشت‌های شخصی پرهیز کنیم.