مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری برای گذراندن دوره‌های فنی حرفه‌ای و بازآموزی مهارت معرفی شدند.

کریم یاوری، در مورد طرح معرفی مقرری بگیران بیمه بیکاری به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای گذراندن دوره‌های مهارت آموزی گفت: افرادی که بدون میل و اراده بیکار می‌شوند، با تشخیص ادارات کار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری معرفی می‌شوند و همچنین برای اینکه مهارت یاد بگیرند یا مهارت آنها تکمیل شود با هزینه صندوق بیمه بیکاری و به صورت صد در صد رایگان دوره‌های ارتقاء مهارت و بازآموزی را در سازمان فنی و حرفه‌ای می‌گذرانند.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از خبرگزاری دانشجو، وی گفت: کارگران بیکار شده از روزی که مشمول مقرری بیمه بیکاری می‌شوند، به موازات آن برای بازآموزی و یادگیری مهارت به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی می‌شوند.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری در پاسخ به این پرسش که آیا گذراندن این دوره‌های فنی حرفه‌ای اجباری است یا خیر،‌گفت:‌ صرفا معرفی آنان برای ارتقاء مهارت به سازمان فنی حرفه‌ای اجباری است، اما ممکن است عده‌ای به دلیل معلولیت یا سن بالا و یا نداشتن سواد نتوانند در دوره‌ها شرکت کنند.

وی گفت: اگر کارگر بیکار شده سواد نداشته باشد، آنها را به دوره نهضت سواد آموزی و یا یادگیری معرفی می‌کنیم و با هزینه صندوق بیمه بیکاری هم سواد یاد می‌گیرند و هم کارگران به ارتقاء مهارت در این دوره‌ها اقدام می‌کنند.

یاوری در مورد اینکه آیا هزینه دوره‌های مهارت از میزان مقرری کارگران کم می‌شود، گفت:‌ به هیچ وجه از میزان مقرری بیمه بیکاری آنها کسر نمی‌شود بلکه از سر جمع حساب صندوق بیمه بیکاری هزینه آموزش آنها پرداخت می‌شود.

وی در مورد اینکه زمان گذراندن دوره‌ها چقدر است،‌گفت: بستگی به رشته و مرکز آموزش دارد و از برخی رشته‌ها دو ماه برخی سه ماه و برخی 4 ماه طول می‌کشد تا مهارت آموزی در آن به پایان برسد و پس از گذراندن دوره مهارت با شرکت در آزمون و کسب نمره قبولی گواهی مهارت از سوی سازمان آموزش فنی به مهارت آموز اعطا می‌شود.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری در مورد اینکه این طرح از چه زمانی شروع شده،‌گفت:‌ از ابتدای شروع قانون بیمه بیکاری از سال 1366 طرح مهارت آموزی مقرری بگیران بیمه بیکاری آغاز شده است.

یاوری در مورد آمار افراد معرفی شده برای مهارت آموزی در سال جدید گفت: از ابتدای سال تا پایان آبان 98 تعداد 19 هزار و 919 نفر یعنی حدود 20 هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری برای طی کردن مهارت آموزی به سازمان فنی حرفه‌ای معرفی شده‌اند.