مدیرعامل صندوق کارافرینی امید گفت: در طرح 101 روستا که هر روستا برای تولید یک محصول و هر خانه یک کارگاه تولیدی در نظر گرفته شود، هدف ایجاد اشتغال دنبال می‌شود.

اصغر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در مورد ایجاد اشتغال از کانال صندوق کارآفرینی امید، گفت: با اجرای طرح 101 روستا، 101 محصول، هر روستایی که در تولید یک محصول مزیت دارد، مورد شناسایی قرار گرفته و با حمایت تسهیلاتی در قالب یک بخش از زنجیره تولید در نظر گرفته شده و هر خانه تبدیل به یک کارگاه تولیدی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از فارس، وی با  اینکه آیا این مشاغل به صورت زنجیره‌ای در نظر گرفته شده است، گفت: تلاش بر این است که این مشاغل خانگی  به صورت زنجیره‌ای به هم مرتبط شوند و در طرح 101 روستا که هر روستا یک محصول و هر خانه یک کارگاه تولیدی باشد، نیز این مساله دنبال می‌شود و کل زنجیره ارزش محصول را در این زمینه دیده‌ایم و در این راستا تامین مالی می‌شود. 

نوراله زاده با بیان اینکه پشتیبانی و لجستیک تامین مالی از سوی صندوق کارآفرینی امید برای طرح 101 روستا و 101 محصول انجام شده است، گفت: دور بودن روستا از مراکز مصرف و شهر باعث افزایش هزینه‌های پشتیبانی می‌شود، اما در عین حال مزایایی دارد که در روستاها مردم به هم کمک می‌کنند و مواد اولیه راحت‌تر به دست می‌آید.

* پرداخت 200 میلیارد تومان تسهیلات ارزان

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید در مورد اینکه برای هر روستا چقدر وام داده شده است، گفت: به طور متوسط برای هر روستا دو میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و به برخی از روستاها بین سه تا چهار میلیارد تومان وام داده‌ایم و در مجموع در قالب طرح 101 روستا بیش از 200 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌ایم.

مدیرعامل صندوق کارافرینی امید گفت: بازپرداخت تسهیلات 101 روستا به صورت 5 تا 6 ساله با دوره تنفس 6ماهه و با کارمزد 4 تا 6 درصد پرداخت می‌شود. 

نوراله زاده تاکید کرد: مطالبات معوق وام‌ها در طرح 101 روستا بسیار پایین است، در مورد ضمانت نیز این گونه گفت، انواع ضمانت‌های روستایی از قبیل سند ماشین، سند تراکتور، اسناد زمین،‌مجوز چاه آب، سند منزل مسکونی روستایی و هر ضمانتی که در روستاها باشد را می‌پذیریم. 

 وی در مورد اینکه چگونه استعداد هر روستا را شناسایی می‌کنیم، گفت: برخی از دستگاه‌های روستایی استعدادهای روستایی را شناسایی کردند، به عنوان مثال دو روستای برندق و فتح کوه به عنوان محور توسعه تولید بادام‌زمینی از کشت و فراوری شناسایی شده اند.

نوراله زاده در مورد کارگاه‌های تولید روستایی و مالیات گفت: چون این کارگاه‌ها در روستاها ایجاد می‌شوند، بحث مالیات مطرح نیست، فعلا بیشتر به توسعه روستاها توجه می‌شود تا گرفتن مالیات و باید وضع زندگی مردم در روستاها بهتر شود و بحث قانونی را نمی‌دانم که آیا کارگاه روستایی معاف هستند یا نه ولی هزینه لجستیک در روستاها افزایش می‌یابد و دسترسی محصول به بازار محدود است، اما از یک طرف مزیت‌های فراوانی دارد که در روستاها به صورت خانوادگی تولید می‌شود و آثار مثبتی بر خانوار روستایی می‌گذارد.  

وی در پایان گفت: در طرح 101 روستا و 101 محصول برای هر روستا برنامه عمل تهیه شده است و دو هزار صندوق خرد روستایی در نظر گرفته شده است، برای برخی از صندوق‌ها حتی به 250 میلیون تومان هم رسیده است، اما به طور میانگین برای هر صندوق 100 میلیون تومان خط اعتباری قرار داده‌ایم و برای صندوق‌های تازه‌کار خط اعتباری 50 میلیون تومانی در نظر گرفته‌ شده است.