نعمت‌الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: جلسات متعدد با ستاد رفع موانع تولید در استان تهران و هماهنگی با بانک‌ها منجر به فعال شدن ۵۰۰ واحد تولیدی غیر فعال در تهران شد.

ترکی در خصوص پیشنهاد دولت در بودجه‌ سال ۱۳۹۹ راجع به گشایش کارخانه‌های بسته و نیمه بسته، اظهار کرد: یکی از راهبرد‌های بودجه امسال، کاهش نرخ بیکاری و حمایت از بخش تولید است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از گسترش، وی ادامه داد: درحال‌حاضر نزدیک به ۴۸ واحد صنعتی تولیدی در استان تهران که مجوز نداشته و فعال نبودند، مورد ارزیابی قرار دادیم و در نظر داریم تا این واحدها در سال آینده بهینه‌سازی و پوشش داده شوند.

ترکی اظهار کرد: رفع بیکاری و مشکلات مربوط به بخش تولید در استان تهران به بررسی بیشتر نیاز دارد؛ به طور مثال اگر امسال تولید در بخش کشاورزی پنج میلیون تن باشد این رقم در سال آینده به ۶/۵ تا ۷ میلیون تن خواهد رسید.

در بخش صنعت هم ۱۸ هزار واحد صنعتی و تولیدی راکد و نیمه فعال مورد ارزیابی قرار گرفتند و تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شد.

وی در پایان گفت: جلسات متعدد با ستاد رفع موانع تولید در استان تهران و هماهنگی با بانک‌ها منجر به فعال شدن ۵۰۰ واحد تولیدی غیر فعال در تهران شده و تسهیلات مورد نظر آنها تامین شده است.