معاون آموزشی وزارت علوم از افزایش دانشجویان در دوره‌های مهارتی دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: مهارت‌افزایی در تمام دوره‌ها وارد می‌شود.

علی خاکی صدیق یکی از برنامه‌های اصلی وزارت علوم را برنامه مهارت‌افزایی دانشجویان عنوان کرد و افزود: تقویت روحیه اشتغال و کاریابی دانشجویان را مهارت افزایی می‌گویند و قرار است مهارت‌افزایی در تمام دوره‌های آموزش عالی وارد شود.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از قطره، وی ادامه داد: دانشگاه ها برنامه مفصلی در این خصوص اجرا کرده اند که قرار است گزارش دانشگاهیان از مهارت افزایی دانشجویان در قالب یک کتابچه ارائه شود.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: درصد دانشجویانی که درس مهارتی می‌خوانند و در دوره‌های مهارتی شرکت می‌کنند در حال افزایش است. بنابراین بحث اشتغال‌پذیری در اولویت دانشگاه‌ها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بحث مهارت‌افزایی در مقطع کاردانی انجام شده و می توانیم عنوان کنیم که در حال حاضر سیستم‌های تکنسینی و کاردانی ما براساس نیاز کشور فعالیت می کنند.

خاکی صدیق خاطرنشان کرد: در کارشناسی هنوز به طور کامل این اتفاق نیفتاده و برای وارد کردن بحث مهارت‌افزایی و اشتغال در این دوره‌ها ورود کرده‌ایم. در بحث بین‌رشته‌ای‌ها هم که در دکتری و کارشناسی ارشد بیشتر مطرح می‌شود دانشگاه‌ها در حال تعریف دوره‌ها هستند.