مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با ‌اشاره به تعداد 255 هزار نفری که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، گفت: هزینه گذراندن دوره‌های مهارتی رایگان است و از مقرری بیمه بیکاری کارگر کم نمی‌شود.
 
کریم یاوری اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۵۵ هزار نفر در کشور مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه نیز ۱۹ هزار و ۹۱۹ نفر مقرری‌بگیر بیمه بیکاری برای بازآموزی و گذراندن دوره‌های مهارتی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مکلف است آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و باز آموزی مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم کند.

به گفته یاوری، کارگران بیکار شده از روزی که مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شوند برای یادگیری مهارت به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی می‌شوند ولی برای هزینه دوره‌های مهارتی از مقرری بیمه بیکاری آنها کم نمی‌شود بلکه برای اینکه مهارتی فرا بگیرند با هزینه صندوق بیمه بیکاری هزینه آموزش آنها پرداخت می‌شود و دوره‌های بازآموزی و ارتقای مهارت‌آموزی را به طور رایگان در سازمان فنی و حرفه‌ای طی می‌کنند.

وی درباره نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده نیز توضیح داد: مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری برای همه کارگران قابل پرداخت است و کارگران باید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری به ادارات کار مراجعه و ضمن اعلام بیکاری، آمادگی خود را برای ‌اشتغال به کار مجدد اعلام کنند.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار در پایان بر ضرورت حفظ ‌اشتغال و صیانت از نیروهای کار در بنگاه‌ها تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی باید از ریزش نیروهای کار و بروز مشکلات بیشتر برای بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شود و کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی نیز با توجه به اهمیت برخورداری از مزایای بیمه، نسبت به بیمه کارگران خود اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، بر اساس آمارها تا پایان شهریور‌ماه ۲۶۳ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند که این میزان نسبت به مهرماه امسال با کاهش حدود سه درصدی مواجه بوده و به ۲۵۵ هزار نفر رسیده است.