رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: طبق آمار معاونت علمی ۴ هزار و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان در یک سال و نیم گذشته نزدیک به ۳۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده‌اند.
 
علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو با خبرنگار فناوری خبرگزاری دانشجو درباره میزان اشتغال ایجاد شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: اشتغالی که شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌کنند بسیار ارزشمند است. معاونت علمی آماری را منتشر کرده است که طبق آن ۴ هزار و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان در یک سال و نیم گذشته نزدیک به ۳۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده‌اند.

وحدت با بیان اینکه حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان مهم‌ترین رویکرد صندوق نوآوری و شکوفایی است؛ اظهارکرد: صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد تامین کننده مالی شرکت‌های دانش‌بنیان است. صندوق نوآوری و شکوفایی طی یک سال گذشته تمام تلاشش را برای توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان کرده است. به همین منظور تسهیلات مالی و خدمات ویژ‌های را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهد که از جمله آن‌ها می‌توانیم به صدور ضمانت نامه اشاره کنیم.