مدیر پروژه های سرمایه گذاری در برنامه اشتغال فراگیر و روستایی گفت: از زمان اجرای این طرح تاکنون 10 هزار و 250 میلیارد تومان (82درصد) از اعتبار ابلاغ شده تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.
 
رامین اسدی در نشست تخصصی برنامه های اشتغال توسعه کشور که به میزبانی استان هرمزگان برگزار شد، مجموع اعتبار ابلاغ شده را  13 هزار و 380  میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: در حال حاضر از محل این اعتبار،  250 هزار نفر اشتغال جدید مستقیم توسط مجریان طرحها تعهد شده است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از وزارت کار، وی اظهار کرد: به منظور تعادل بخشیدن به روند پرداخت تسهیلات پیش بینی می شود در سال 99 هدف اصلی در بخشهای خدمات و تکمیل زنجیره های تولید است که از مانده تسهیلات و بازپرداخت تسهیلات، برآورد می شود که حدودا بیش از 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات از مرحله پنجم به متقاضیان واجد شرایط اعطا شود.

مدیر پروژه های سرمایه گذاری در برنامه اشتغال فراگیر و روستایی تصریح کرد:  رسته های اولویت دار بر اساس مطالعات داینامیک طرح تکاپو بر روی فعالیتهای شغلی که دارای قابلیت ایجاد اشتغال بیشتری هستند تعیین شده است.