قائم مقام دانشگاه آزاد گفت: مدل راهبردی تحول دانشگاه برمبنای اشتغال‌آفرینی دانش‌بنیان، تولید ثروت و کاربردی‌سازی دانش، راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش‌بنیان است.

 بیژن رنجبر در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که در واحد تهران شمال برگزار شد، اظهار کرد: دانش و دانشگاه در ایران از جایگاه برجسته‌ای برخوردار بوده و اندیشمندان این سرزمین می‌توانند تمدن نوین اسلامی را تشکیل دهند. درون‌مایه غرب‌گرا باید از دانشگاه‌ها خارج شود و اساتید انقلابی نقش مهمی در این زمینه باید ایفا کنند و دانشگاه اسلامی را به معنای حقیقی کلمه رقم بزنند.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از مهر، قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: اسلامی شدن دانشگاه‌ها، یکی از موضوعاتی است که باید به‌طور جدی آن را دنبال کنیم. رویکرد دانشگاه‌ها باید در جمهوری اسلامی، توحیدی باشد. کارکرد دانشگاه‌ها در نظام غربی‌ها تولید دانش (پژوهش)، انتقال دانش (آموزش) و اشاعه نشر آموزش (خدمات آموزشی) است، اما دانشگاه‌ در تراز اسلامی باید به دنبال تعلیم و تربیت بر مبنای اسلام باشد.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی الگوی دانشگاه‌های تقاضامحور و تحول‌گراست، گفت: اقتصاد وابسته به نفت و سهم اندک تولیدات دانش‌بنیان از تولید ناخالص ملی و رشد کمی در تولیدات علمی- نوآوری پایین از جمله چالش‌ها و مشکلات اصلی دانشگاه‌هاست که دانشگاه آزاد به دنبال برطرف کردن این مشکلات است و به سوی دانشگاه نسل چهارم حرکت می‌کند.

قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: راهبرد تحول دانشگاه آزاد اسلامی به صورت تحول کلان و خُرد بوده و مدل راهبردی تحول دانشگاه آزاد اسلامی برمبنای اشتغال‌آفرینی دانش‌بنیان، تولید ثروت و کاربردی‌سازی دانش، راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش‌بنیان است.

رنجبر ادامه داد: در دانشگاه آزاد اسلامی، تحول در نظام یادگیری و آموزش اتفاق افتاده است‌. تمرکز بر نیازمندی‌ها و تقاضا، ارزش‌گذاری و ارزشیابی، رشته‌های تحصیلی و تخصص‌ها، جذب هیئت علمی و روش‌های یادگیری و مهارت افزایی از زیرشاخه‌های نظام یادگیری و آموزش در این دانشگاه است.

وی افزود: در نظام پژوهش و فناوری تحول خوبی در دانشگاه آزاد اسلامی رخ داده، به طوریکه تمرکز بر نیازمندی‌ها ، تقاضا و بودجه‌ریزی پژوهشی از جمله کارهایی است که در نظام پژوهش و فناوری انجام شده است. راهبردهای اصلی توسعه فناوری در دانشگاه آزاد، شبکه‌سازی در بستر علم و فناوری، تامین زیرساخت‌ها و تجهیزات پیشرفته و حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری و مدیریت ریسک است.

قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: سال گذشته در دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهش و فناوری وجود داشت، اما امسال این معاونت به چهار معاونت راهبردی شامل «علوم انسانی و هنر»، «کشاورزی، علوم و مهندسی»، «تحقیقات، فناوری و نوآوری»، «علوم پزشکی» و «پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی» تبدیل شده و این به معنای تحول اساسی در دانشگاه آزاد اسلامی است و در آینده نزدیک شاهد پیشرفت‌های شگرف این دانشگاه در حوزه علم و فناوری خواهیم بود.