کنفرانس تخصصی اوراسیا روز پنجشنبه در مرکز همایش‌های کیش برگزار شد.

9810201

9810202

9810203

9810204

9810205

9810207