فرامرز توفیقی نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی در کمیته دستمزد در مورد تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفت: امروز جلسه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار برگزار می‌شود و در این جلسه موضوع سبد معیشت کارگران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از هارپی نیوز، وی با بیان اینکه تا زمانی که سبد معیشت خانواده تعیین نشود، نمی‌توانیم درباره حقوق کارگران در سال آینده تصمیم گیری کنیم، گفت: میزان سبد معیشت کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار بررسی شده است و هر گروه رقمی را در نظر گرفته‌اند، اما تا زمانی که به یک رقم واحد نرسیم، نمی توانیم عدد و رقمی را اعلام کنیم.

نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی در کمیته دستمزد در رابطه با عیدی کارگران گفت: عیدی کارگران براساس قانون و مانند سال‌های گذشته به کارگران پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: عیدی کارگران ۲ برابر حداقل دستمزد است، به شرطی که از ۳ برابر حقوق کارگران بیشتر نشود؛ بر اساس این فرمول کارگران می‌توانند برمبنای پایه حقوق خود، میزان عیدی دریافتی‌شان را محاسبه کنند.

نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی در کمیته دستمزد در خصوص زمان پرداخت عیدی به کارگران گفت: زمان پرداخت عیدی به تصمیم کارفرما بستگی دارد و ممکن است بخشی از عیدی کارگران در بهمن ماه و بخشی در اسفند ماه پرداخت شود.