معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: این تسهیلات صندوق توسعه ملی، 21 ماه گذشته به پنج هزار و 200 طرح اقتصادی پرداخت شد.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از صداوسیما، محمد اربابی، افزود:  بخشی از این طرح های مصوب، در حال اجراست، برخی به بهره برداری رسید و اجرای تعدادی دیگر از طرح ها نیز هنوز انجام نشده است.

وی گفت:  طرح هایی که  برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شد، در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات بود.

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود:  سرانه اعطای تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به طور میانگین  50 میلیون تومان و برای طرح های صنعتی 100 میلیون بود.

تعهد اشتغالزایی طرح های مصوب، هشت هزار و 249 نفر بود که باید مشمول بیمه تامین اجتماعی و یا بیمه اجتماعی عشایری و روستایی شوند.