کنفرانس تخصصی ارزیابی همکاری ج.ا.ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا  با حضور جناب آقای میراشرفی؛ رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای بیزمارک؛ مدیرکل همکاری‌های اقتصادی چندجانبه و بین المللی وزارت امور خارجه و سایر اساتید و صاحب نظران این حوزه روز یکشنه 22 دی برگزار شد.

9810231

9810232

9810233

9810234

9810235

9810236

9810237