مدیرکل دفترآموزش متوسطه فنی وحرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه درصدد متناسب سازی آموزش در هنرستان ها با بازار کار در کشور است .

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از ایرنا، سید مصطفی آذرکیش روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا در کرج اظهارداشت: هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش با هدف مهارت آموزی ، اشتغال و توسعه فرهنگ کارآفرینی در فرآیند تعلیم و تربیت راه اندازی شده است.
وی تربیت نیروی ماهر و مورد نیاز برای بازار کار را یکی از اهداف مهم آموزش درهنرستان ها دانست و افزود: در راستای اهداف ترسیم شده تا کنون هفت هزار و ۱۰۰ هنرستان فنی و حرفه ای و کاردانش در کشور احداث و فعال شده است.
 ۳۷ درصد از دانش آموزان دوره متوسطه دوم کشور را هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش تشکیل می دهند. 
وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۳۰ هزارهنرجو درهنرستان های فنی و حرفه ای و کارودانش کشورتحصیل می کنند، اضافه کرد: ۲۱ درصد از این هنرجویان در رشته کار و دانش و ۱۶ درصد دررشته فنی و حرفه ای مشغول به تحصیل هستند.
آذرکیش خاطرنشان کرد: این هنرجویان در ۲۰۱ رشته شامل ۱۶۰ رشته شاخه کاردانش و ۴۱ رشته شاخه فنی و حرفه ای  درزمینه صنعت، خدمات، کشاورزی و هنرمشغول به تحصیل هستند.

وی  با بیان اینکه خانواده ها در هدایت تحصیلی و کاهش بیکاری فرزندانشان نقش بسزایی دارند، عنوان کرد: استعداد، علاقه، نیاز جامعه و قابلیت اجرایی چهار رکن مهم در هدایت تحصیلی را تشکیل می دهد.
 تغییرگرایش دانش آموزان دوره متوسطه به تحصیل در هنرستان ها ضروری است زیرا در برنامه ششم توسعه سهم ۵۰ درصدی هدفگذاری کرده است.
مدیرکل دفترآموزش متوسطه فنی وحرفه ای وکاردانش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: تربیت دانش آموزان مستعد و کارآفرین یکی از رویکردهای جدید آموزش وپرورش درسند تحول بنیادین است .
آذرکیش یادآورشد: نیروی انسانی مستعد و کارآزموده مطابق با نیازهای جامعه مهمترین رکن پیشرفت کشور است که این امر مهم در نهاد آموزش وپرورش و مدرسه محقق می‌شود.
وی گفت: مطابق سند تحول بنیادین نظام تعلیم وتربیت، خروج ازحافظه محوری و توسعه مهارت آفرینی از اولویت‌های برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش کشوراست تا کیفیت بخشی، پژوهشگری و پرسشگری در بین آینده سازان جامعه تقویت شود.
وی افزود: سالانه ۲ درصد به دانش آموزان شاخه های کار و دانش و فنی و حرفه ای کشورافزوده می شود اما با توجه به وضعیت بیکاری در جامعه نیاز به گسترش دامنه مهارت آموزی به ویژه در سطح هنرستان ها با هدف اشتغال و کارآفرینی داریم.
مدیرکل دفترآموزش متوسطه فنی وحرفه ای وکاردانش وزارت آموزش و پرورش در ادامه این گفت و گو به برگزاری اولین المپیاد الکترونیکی کاردانش کشوراشاره و بیان داشت: در آزمون برق ساختمان ۶۴ شرکت کننده از ۳۲ استان، در آزمون تعمیر موتور تراکتور ۳۸ شرکت کننده از ۱۹ استان و در آزمون طلا و جواهرسازی ۱۸ شرکت کننده از ۱۸ استان شرکت کردند.
آذرکیش خاطرنشان کرد: با توجه به دیدگاه‌های جدید دربرگزاری مسابقات و با تکیه بر فناوری‌های نوین موجود، شیوه آزمون در این مرحله دستخوش تغییرات اساسی شده و شاهد تجربه‌ای متفاوت برای اولین باردر برگزاری مسابقات هنرستانی شدیم.
مدیرکل دفترآموزش متوسطه فنی وحرفه ای وکاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: در نخستین المپیاد الکترونیکی کاردانش کشور که دیروز در البرز برگزار شد ۱۲۳ هنرآموز از ۲۸ استان در قالب تیم های سه نفره شرکت کردند.
وی با بیان اینکه ۷۱ کارشناس، داوری این المپیاد را در مراکز استان ها برعهده داشتند، اضافه کرد: ۱۰ داور نیز از سوی معاونت آموزش متوسطه وزارتخانه برای مانیتورینگ وارزیابی شرکت کننده های سراسر کشور درهنرستان کاردانش شهید چمران آموزش و پرورش ناحیه یک کرج به عنوان مرکز اصلی داوری این مسابقات حضور پیدا کردند.
 دراولین المپیاد مهارتی شاخه کاردانش هنرجویان دختر و پسر رقابت کردند تا ۳۰ نفر به عنوان منتخب کشوری برگزیده شوند.