وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت تدبیر و امید تلاش دارد فکر توسعه ای در کنار منابع ارزان قیمت قرار گیرد و براساس نگاه توسعه ای به اشتغال ۶٠ درصد مشاغل خانگی بدون پرداخت تسهیلات ایجاد شده است.

محمد شریعتمداری در مراسم افتتاح بنیاد ملی ارتقای بهره وری و مهارت در مجموعه فرهنگی تلاش گفت:تحولات بزرگی در ۶ سال گذشته در بخش کشاورزی شاهد بودیم و این امر ناشی از حضور بخش غیر دولتی (تعاونی و مردم) در این حوزه است. 

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از ایرنا، وی افزود: نتیجه همدلی و همراهی بخش خصوصی ، ایجاد نهادهای ارزشمند و تامین مالی خرد و فکر توسعه ای موجب توسعه روزافزون بخش کشاورزی است. 

وزیر کار اضافه کرد: با استفاده از ابزار نوین آبیاری، تحولات اساسی در کشاورزی رخ داد و ١٠ هزار اشتغال ایجاد شد. 

وی بیان کرد: زمانی که از فعالیت های مبتکرانه و نوآورانه در علوم مختلف سخن به میان می اید، چنانچه این مهم در عرصه مختلف به کار گرفته شود، عنصری اشتغالزاست. 

شریعتمداری افزود: براساس برنامه سوم توسعه ( ۸۳- ۱۳۷۹) طرح ضربتی اشتغال مدنظر بود و در برنامه بعد اشتغال زودبازده در اولویت برنامه ریزی قرار گرفت و عنصر اصلی هر دو برنامه پخش پول بین مردم بود که این امر به تنهایی کافی نیست، بنابراین تلاش شد در برنامه پنجم توسعه ( ۹۴- ۱۳۹۰)  نگاه توسعه ای به اشتغال در کنار منابع ارزان قیمت قرار گرفت . 

وی تصریح کرد :اکنون در شرایط موجود یکی دیگراز ضروریات، استفاده از مشارکت های بین المللی است که باید از نظرات آنها استفاده به عمل آورد. 

عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی وزیر کار نیز در این مراسم گفت: امروز ۹۰ هزار نفر زنبوردار، نیروی کار و کارآفرین در کشور در صنعت زنبورداری و صنایع جانبی فعالیت می کنند.  

وی افزود: میانگین تولید عسل هر کندو که در ابتدای کار ۹ کیلوگرم بود با استفاده از فناوری و مدیریت نوین این رقم به ۱۱ کیلو گرم افزایش یافته است.

منصوری گفت: صنعت زنبورداری کشور از توانمندی لازم برخوردار است و باید زنبورداران به تولید محصولات جدید و به ارزش افزوده توجه کنند.

براساس این گزارش با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بنیاد ملی ارتقای بهره وری و مهارت افتتاح شد. همچنین از زنجیره ارزش ژل رویال که در تولید دارو کاربرد دارد رونمایی به عمل آمد.