نرخ بیکاری هلند به ۳.۲ درصد کاهش پیدا کرد. مرکز آمار هلند اعلام کرد که شمار بیکاران این کشور ماه دسامبر با ۲۲ هزار نفر کاهش به ۳۰۲ هزار نفر رسید تا بدین ترتیب نرخ بیکاری با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به سطح ۳.۲ درصدی برسد که کمترین نرخ بیکاری این کشور از زمان ثبت آمار مربوطه محسوب می‌شود.

طی این مدت شمار شاغلان هلندی۳۳ هزار نفر بیش‌تر شده و به ۹ میلیون و ۲۸ هزار نفر رسیده است. نرخ مشارکت نیز که نسبت جمعیت شاغل در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال را اندازه می گیرد به ۷۱.۴ درصد افزایش پیدا کرده است. متوسط نرخ بیکاری هلند در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ معادل ۵.۲۴ درصد بوده که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به فوریه ۲۰۱۴ با ۷.۹ درصد و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به دسامبر۲۰۱۹ با ۳.۲ درصد بوده است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از عصرایران، از سوی دیگر نرخ تورم ایتالیا در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر ۲۰۱۹ به ۰.۵ درصد افزایش یافت که بالاترین تورم این کشور در طول شش ماه اخیر بوده است. این نرخ تورم که ۰.۳ درصد بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی و همچنین تورم ماه قبل بوده است، بیش از همه تحت تأثیر افزایش تورم مواد غذایی و نوشیدنی قرار گرفته که تورم آن به دو درصد رسیده است. تورم در بخش رستوران و هتلداری ۱.۳ درصد و در بخش حمل و نقل ۱.۲ درصد اندازه گیری شده است.

در بین سایر بخش‌های تورمی، تورم بخش ارتباطات از منفی ۶.۴ درصد به منفی ۶.۶ درصد و بخش آب و برق از منفی ۱.۴ درصد به منفی ۱.۶ درصد رسیده است. هسته تورمی که تورم بخش انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای قیمت در آنها در نظر نمی‌گیرد، در ماه دسامبر با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل و به سطح ۰.۶ درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم ایتالیا در بازه زمانی ۱۹۶۲تا ۲۰۱۹ معادل ۵.۹۳ درصد بوده که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نوامبر ۱۹۷۴ با ۲۵.۶۴ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به ژانویه ۲۰۱۵ با منفی ۰.۶درصد بوده است.

در اتریش نیز نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر ۲۰۱۹ با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۱.۵ درصد افزایش یافت که از ماه اوت تاکنون بی سابقه بوده است. این نرخ تورم بیش از همه تحت تأثیر هزینه آب و برق قرار گرفته است که تورم آن از ۲.۲ درصد در ماه نوامبر به ۲.۸ درصد در ماه دسامبر افزایش پیدا کرده است. بر مبنای ماهانه نرخ تورم اتریش در ماه دسامبر ۰.۷ درصد اندازه‌گیری شده است.

هسته تورمی که تورم بخش انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای قیمت در آنها در نظر نمی‌گیرد، در ماه دسامبر با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به سطح ۰.۸ درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم اسپانیا در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ معادل ۳.۲۱ درصد بوده که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به سپتامبر ۱۹۷۴با ۱۰.۲ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به مارس ۱۹۵۹ با منفی سه درصد بوده است.