معاون توسعه کارآفرینی وزیر کار با اشاره به اینکه بنیاد توسعه فناوری فرهنگی قطعا جایگزینی برای استارت آپها نیست گفت:این بنیاد می تواند بستری برای توسعه فناوری فرهنگی باشد.

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی وزیرکار با حضور در مراسم آغاز به کار فعالیت بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی که با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان این بنیاد در محل فرهنگستان هنر برگزار شد، اظهار داشت: این بنیاد، نتیجه پیگیری ها و اقدامات مشترک بخش خصوصی و دولتی است و امیدواریم باب خوبی برای توسعه فعالیت ها در این حوزه باشد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به صحبت های مرحوم داریوش شایگان در کتاب «زیر آسمان ها» گفت: تعبیری داشت و آن، این بود که آنچه الان ما استفاده می کنیم، منظومه های فرهنگی تمدن غربی است؛ به این معنا که آن تمدن قواعد بازی را هم تعریف کرد و ما نیز در همان میدان بازی می کنیم.

وی با بیان اینکه هم محتوا و هم محمل تبادل محتوای فرهنگی به صورت فرهنگی در دنیا، غربی شده است، گفت: آنچه که به شدت این روزها با آن مواجه هستیم، بیش از آنکه تعارض نظامی و سیاسی باشد، به تعبیر بسیاری از صاحبنظران، تعارض فرهنگی و تمدنی است که خود را بروز می دهد؛ به این معنا که عقبه های تمدن فرهنگی را نمی توان حذف کرد و اگر بخواهیم تمدن حاکم را حذف کنیم، مواجهه شکل می گیرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین، گفت: رفتار طبیعی تمدن ها این است که خود را توسعه دهند و تقویت کنند؛ ما در دوره ای به عنوان اولین امپراتوری دنیا قواعد حقوق بشری و اقتصادی خود را داشتیم؛ اخیرا سکه ما در ایتالیا پیدا شده است، این نشان می دهد که عقبه های فرهنگی چقدر در شناسایی یک کشور مؤثر هستند.

منصوری بیان کرد: امروز مشاهده می کنیم زبان انگلیسی، زبان فراگیر دنیا و دلار، زبان اقتصاد در دنیا است و در برابر توسعه فعالیت های حقوق بشری در دنیا بحث می شود. یکی از فرصت ها این است که ما بین محتوای فرهنگی و محمل این فرهنگ برای جریان یافتن در دنیا تفکیک قائل شویم. به نظر می‌رسد تکنولوژی این محمل را برای ما فراهم کرده تا بتوانیم تولیدات فرهنگی حاصل از عقبه فرهنگی خود را در دنیا توسعه و جریان دهیم؛ ضمن اینکه آنچه که بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی در گام نخست باید انجام دهد، از این جنس است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تأکید کرد: نقش بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی قطعا فعالیت به عنوان جایگزینی برای استارت آپ ها و کدنویسی نیست، بلکه این بنیاد باید بستر و فرصت را فراهم کند تا بازیگرانِ فعالیت های فرهنگی خود را به صورت خلاقانه بروز دهند و شکوفا شوند.