به گزارش پايگاه خبري 60دقيقه به نقل از ایسنا و تریدینگ اکونومیکس، نرخ تورم فنلاند در ۱۲ ماه منتهی به مارس با ۰.۲ درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل به ۰.۶ درصد رسیده است. تورم در بخش مواد غذایی و نوشیدنی از ۱.۳ درصد در ماه فوریه به ۱.۸ درصد در ماه مارس افزایش یافته است و حمل و نقل با کاهش از یک درصد به منفی ۱.۴ درصد و لوازم منزل از ۰.۷ درصد به ۰.۱ درصد نقش مثبتی در کاهش تورم داشته‌اند.

از سوی دیگر تورم بخش تنباکو و دخانیات از ۳.۴ درصد به ۳.۵ درصد و آموزش از ۰.۱ درصد به ۰.۷ درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه فنلاند نیز منفی ۰.۲ درصد بوده است که ۰.۵ درصد کمتر از رقم ثبت شده برای ماه قبلی است.

متوسط نرخ تورم فنلاند در بازه زمانی ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۹ معادل ۴.۷۱ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ژانویه ۱۹۷۵ با ۱۹.۳۱ درصد و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به اکتبر ۲۰۰۹ با منفی ۱.۵۴ درصد بوده است.

از سوی دیگر نرخ تورم در دیگر کشور اروپای شمالی یعنی دانمارک نیز روند کاهشی به خود گرفته و تورم سالانه این کشور تا پایان ماه مارس با ۰.۴ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۰.۴ درصد رسیده است.

این نرخ تورم که پایین ترین نرخ تورمی دانمارک از ماه اوت تاکنون محسوب می‌شود بیش از همه تحت تأثیر کاهش نرخ تورم بخش حمل و نقل  قرار گرفته که تورم آن از ۱.۴ درصد در ماه فوریه به منفی ۰.۹ درصد در ماه مارس کاهش پیدا کرده است. نرخ در بخش لوازم منزل از ۰.۶ درصد به منفی ۰.۵ درصد رسیده است. در بخش مواد غذایی و نوشیدنی و رستوران و هتلداری نیز نرخ تورم و به ترتیب معادل ۱.۲ درصد و ۱.۴ درصد بوده است.

نرخ تورم ماهانه در دانمارک نیز با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل همراه شده و به ۰.۳ درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم دانمارک در بازه زمانی ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۸۶ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ژوئن ۱۹۸۱با ۱۳ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به ژانویه ۲۰۱۵ با منفی ۰.۱ درصد بوده است.