هیات رئیسه” فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار” متشکل از کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی کشور با وزیر جهاد کشاورزی در محل وزارتخانه دیدار نمودند.

در این دیدار کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی ضمن اعلام همراهی با فراکسیون و تاکید بر حضور پررنگ تشکل ها در امور اجرایی، آماده سازی زیرساختها برای مشارکت حداکثری و استفاده از پتانسیل تشکل های بخش خصوصی و همچنین دسترسی آسان فعالین کشاورزی به آمار و اطلاعات این بخش به منظور برنامه ریزی بهینه تولید و صادرات محصولات کشاورزی و به روزرسانی آنها را از اولویت های وزارتخانه برشمرد.

در این دیدارکه در خصوص نقش کلیدی کشاورزی پایدار در امنیت غذایی و اقدامات مهمی که در این زمینه می‌توان انجام داد بحث و تبادل نظر شد، محمد صادقی، رئیس فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار دو طرح ملی«بورس اقلیمی» و«هوشمند سازی اطلاعات بهره برداران حوزه کشاورزی»از طرح های کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان را تشریح نمود که مورد استقبال وزیر قرار گرفت.

خاوازی در این جلسه تاکید کرد: در آینده نزدیک تمام اطلاعات بخش های کشاورزی در یک محل جمع آوری و با محوریت اتاق های بازرگانی با هدف توانمند سازی فعالین حوزه کشاورزی مورد بهره برداری قرار گیرد.

شایان ذکر است در همین راستا جلسه ای با مهدی کاظم نژاد، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد که ایشان نیز ضمن ابراز خرسندی از تشکیل فراکسیون، بر حمایت همه جانبه از فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار و طرح های مطروحه تاکید کرد.