بنابر گزارش نهایی وزارت بهداشت فدراسیون روسیه، در سال 2020 میزان کلی جمعیت بیماران روسیه 3/5 درصد کاهش یافته است.

در این سند آمده است: «میزان کلی جمعیت بیماران در سال 2020 به اندازه 3/5 درصد کاهش یافته است».

به گفته وی، در سال 2020 ، در مقایسه با سال 2019 ، میزان بروز بیماری فقط در گروه بیماری­های تنفسی 7/2 درصد افزایش را نشان می­داد. اما تعداد جمعیت مبتلا به بیماری­های سیستم گردش خون در فدراسیون روسیه 7/6، و بیماران مربوط به نئوپلاسم­ها 3/5 درصد کاهش یافته است.

منبع خبر:

https://ria.ru/20210427/minzdrav-1730100967.html