همزمان با افزایش تعداد واکسیناسیون بر ضد بیماری کرونا، تعداد مرگ و میر ناشی از از بیماری عفونی در سن پترزبورگ نسبت به ماه مارس، یک سوم کاهش یافت.

هنگام مقایسه داده­ها در مورد ویروس کرونا طی دو ماه  مارس و آوریل، در سن پترزبورگ، علائم کاهش شدت انتشار عفونت مشخص شد. بنابراین، تعداد بیمارانی که به دنبال مراقبت­های پزشکی و آزمایشگاهی برای تشخیص کرونا هستند، 22.61 درصد کاهش یافته است.    

منبع خبر (لینک):

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/608e311c9a794750b8eb4713