در صورتی که شما هم مایلید خبر، مطلب و عکسی را به اشتراک بگذارید تا دیگران نیز از آن مطلع شوند، انتخاب خبر این امکان را در اختیار شما قرار می دهد.

پس از  تائید مدیریت، خبر شما در سایت منتشر خواهد شد.

خبر ارسالی باید مطابق با قوانین ذیل باشد:

1- محتوای آثار ارسالی نباید مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین جاری کشور داشته باشد.

2- شصت دقیقه، تعهدی به انتشار همه آثار ارسال شده ندارد.

3- کیفیت مطالب ارسالی باید در حد قابل قبول باشد.

4- محتوای ارسالی باید متعاق به صاحب اثر بوده و کپی برداری از جای دیگری نباشد.