شركت كيسون جهت تكميل كادر خود در تهران، مشهد و پروژه‌های برون مرزی خود با توجه به شرايط زير دعوت به همكاری می‌نمايد:


مدير پروژه كارشناسي يا كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران از دانشگاه هاي معتبر، داراي حداقل 15 سال سابقه كاري در پروژه هاي ساختماني و حداقل 5 سال سابقه كاري در سمت مدير پروژه/ رئيس كارگاه، ساكن مشهد


مهندس برق PLC كارشناسي يا كارشناسي ارشد در رشته برق و قدرت از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، داراي حداقل 10 سال سابقه كار در زمينه برق، PLC و دستگاههاي خاص مانند T.B.M و M.T.B.M، ساكن تهران


حسابدار ارشد كارشناسي يا كارشناسي ارشد در رشته حسابداري/ مديريت مالي/ مديريت صنعتي از دانشگاه معتبر دولتي و آزاد، حداقل 3 سال سابقه كاري مرتبط، آشنا به قوانين و مقررات مالي و مالياتي، آشنا به نرم افزار رايورز، ثبت و كنترل اسناد حسابداري انبار، حقوق و دستمزد، كنترل پيمانكاران، امور روزانه، ساكن تهران


كارشناس تداركات كارشناسي در رشته مديريت/ زبان انگليسي از دانشگاه معتبر دولتي و آزاد، داراي حداقل 2 سال سابقه كاري در حوزه خريد، بازرگاني و تداركات، مسلط به زبان انگليسي، ساكن تهران


كارشناس مستندسازي كارشناسي در رشته عكاسي/ روابط عمومي/ گرافيك از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، داراي حداقل 2 سال سابقه كار در زمينه عكاسي، توليد محتوا، گرافيك، ويرايش عكس، ساكن تهران


مسئول مالي كارشناسي يا كارشناسي ارشد در رشته حسابداري يا مديريت ، داراي حداقل 3 سال سابقه در شركت هاي پيمانكاري در حوزه مالي و آشنايي به اصول و قوانين مالي تهران


حسابدار كارشناسي يا كارشناسي ارشد در رشته حسابداري، داراي حداقل 4 سال سابقه كاري در حوزه مرتبط، آشنائي به اصول حسابداري، آشنائي به نرم افزار رايورز، آشنائي به حسابداري انبار، خزانه داري و بازرگاني و آشنائي به زبان عربي پروژه هاي برون مرزي


حسابدار كارشناسي ارشد/ كارشناسي در رشته حسابداري از دانشگاه معتبر دولتي و آزاد، حداقل 5 سال سابقه كار در زمينه حسابداري (كارشناس مالي) -آشنا به زبان روسي و مسلط به نرم افزار رايورز پروژه هاي برون مرزي

متقاضيان واجد شرايط  جهت تكميل فرم الكترونيكي ثبت نام و كسب اطلاعات  بيشتر به وب‌سايت اين شركت به آدرس www.kayson.info مراجعه نمايند.  

انتهای پیام/م/